Taiteellinen toiminta

Sibelius-Akatemian taiteellisen toiminnan tehtävänä on vaalia ja uudistaa musiikkikulttuuria, vahvistaa sen asemaa ja merkitystä yhteiskunnassa sekä luoda edellytyksiä elinvoimaiselle musiikkikulttuurille tulevaisuudessa. Koulutuksessa luodaan monipuolisia oppimistilanteita, joissa opiskelija saa kokemusta esityksen taiteellisesta ja käytännöllisestä suunnittelusta ja siihen valmistautumisesta, esiintymisestä ja vuorovaikutuksesta erilaisten yleisöjen kanssa sekä erilaisista esiintymisareenoista ja esitysmuodoista. Sibelius-Akatemian taiteellinen toiminta luo myös edellytyksiä opettajien oman taiteilijuuden ja ammatillisen osaamisen jatkuvalle kehittymiselle.