Tutkimus

Sibelius-Akatemia kehittää omaa tutkimus- ja kehittämisprofiiliaan taide- ja musiikkiyliopistona. Merkittävä osa sen tutkimustoiminnasta on eri tavoin muusikon ja pedagogin kokemusmaailmasta hahmottuvaa. Osa tutkimuksesta nojaa musiikkitieteen traditioihin. Soveltava tutkimus- ja kehitystyö edellyttää myös vankkaa perustutkimusta. Tutkimusta tehdään kaikilla Sibelius-Akatemian keskeisillä koulutusaloilla. Tutkimus on jatkuvassa vuorovaikutuksessa koulutuksen sekä musiikin eri käytäntöjen ja lajien kanssa.

Tutkimusta tekee monipuolinen asiantuntijayhteisö. Tutkimushankkeita ja tieteellistä jatkokoulutusta johtaa ja koordinoi 10 professoria. Tutkimustoimintaan ja -koulutukseen osallistuu myös parikymmentä lehtoria, yliassistenttia ja postdoc-tutkijaa. Tutkimusryhmiin ja -projekteihin osallistuu myös tohtorikoulutettavia.