Koulutusta kaikille

Sibelius-Akatemia luo edellytykset korkeatasoiselle taiteelliselle toiminnalle, tutkimukselle ja niihin perustuvalle oppimiselle. Tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi Sibelius-Akatemiassa toimii ainutlaatuinen nuorisokoulutus, jonka tavoitteena on saada musiikillisesti kyvykkäimmät nuoret jo ennen korkeakouluikää mahdollisimman korkeatasoisen musiikkiyhteisön ja musiikillisen oppimisympäristön piiriin.

Täydennyskoulutus järjestää musiikki- ja kulttuurialan toimijoille koulutusta oman ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Avoimen yliopiston kursseilla ja pedagogiikan harjoitusoppilaana pääsee osallistumaan huippuyliopiston musiikin koulutukseen jopa ilman pohjakoulutusta.