Esittely

Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Yliopisto kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Sibelius-Akatemian tehtäviin kuuluvat myös suomalaisen musiikkikulttuurin kehittäminen ja kulttuuriperinteen vaaliminen.

Sibelius-Akatemiassa on kaksi osastoa, jotka vastaavat yliopiston opetuksesta. Opiskelijoita Sibelius-Akatemiassa on noin 1400. Vuosittain otetaan sisään noin 150–170 perusopiskelijaa. Koulutukseen on hakenut viime vuosina reilut tuhat perusopiskelijaa vuosittain.

Sibelius-Akatemiassa voi musiikin maisterin tutkinnon lisäksi suorittaa myös lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon. Jatkokoulutusperinne on vielä nuorta tiedeyliopistoihin verrattuna – ensimmäiset tohtorintutkinnot tieteellisellä ja taiteellisella linjalla suoritettiin vuonna 1990.

Sibelius-Akatemiassa on myös nuoriso- ja aikuiskoulutusta. Nuorisokoulutuksen tavoitteena on saada musiikillisesti lahjakkaimmat lapset ja nuoret korkeatasoisen musiikinopetuksen piiriin. Musiikin ja kulttuurialueen aikuiskoulutuksesta huolehtii Sibelius-Akatemian täydennyskoulutus.

Taiteellinen toiminta on yksi Sibelius-Akatemian perustehtävistä ja julkiset konsertit sen näkyvä näyteikkuna. Yliopiston luonteesta johtuen konsertteja on runsaasti, vuosittain useita satoja. Ne muodostavat merkittävän osan pääkaupunkiseudun konserttitarjonnasta.