Opiskelu

Yleistä opiskelusta

Näillä sivuilla kerrotaan lyhyesti hakijoille ja muiden korkeakoulujen opiskelijoille opiskelusta Sibelius-Akatemiassa. Sibelius-Akatemian omia opiskelijoita koskevat tiedot löytyvät Artsista (vaatii Taideyliopiston käyttäjätunnukset).
 

Hae perusopiskelijaksi

Kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtava 5,5-vuotinen koulutus on suunnattu ensisijaisesti ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon suorittaneille hakijoille.

Maisterin tutkintoon johtava 2,5-vuotinen koulutus on suunnattu hakijoille, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon ja haluavat syventää musiikin alan osaamistaan maisteritasolla.

Jatkokoulutus

Sibelius-Akatemiassa voi suorittaa jatkotutkintoina musiikin lisensiaatin tutkinnon (MuL) ja musiikin tohtorin tutkinnon (MuT). Jatko-opinnot voi suorittaa joko taiteilija-, tutkija- tai kehittäjäkoulutuksessa.

Nuorisokoulutus

Nuorisokoulutuksen opetus on tarkoitettu koulua käyville nuorille, jotka ovat ikäänsä nähden opinnoissaan ja taidoissaan pitkällä.

Aikuiskoulutus

Sibelius-Akatemia tarjoaa myös avoimen yliopiston opintoja sekä täydennyskoulutusta.

Näin haet joo-opiskelijaksi

Näin haet vaihto-opiskelijaksi