Tutustu koulutustarjontaan

Sibelius-Akatemian peruskoulutus on organisoitunut kahden osaston alaisuuteen. Opiskella voi seuraavia oppiaineita:

  • klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot
  • sävellys ja musiikinteoria
  • musiikin johtaminen
  • kirkkomusiikki
  • musiikkiteknologia
  • jazzmusiikki
  • kansanmusiikki
  • musiikkikasvatus

Lisäksi opiskella voi erillisissä maisteriohjelmissa, joita ovat taidehallinto ja The Nordic Master of Global Music (GLOMAS).

Sibelius-Akatemian koulutuksen sydän sykkii osastojen alaisuudessa toimivissa aineryhmissä, joita on yhteensä 13. Aineryhmät vastaavat muun muassa peruskoulutuksen, nuorisokoulutuksen ja avoimen yliopiston opetuksen järjestämisestä sekä opinto-ohjauksesta ja opiskelijoiden henkilökohtaisten opetussuunnitelmien laatimisesta. Jatkokoulutuksen toteutuksesta aineryhmät vastaavat yhdessä tohtorikoulujen kanssa. Aineryhmät organisoivat myös monimuotoista taiteellista toimintaa sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä toteuttavat erilaisia hankkeita.

HUOM! Kaikkiin koulutuksiin ei järjestetä hakua joka vuosi. Vuonna 2014 ei ole hakua Arts Managementiin, musiikkiteknologiaan, NoFoon eikä oopperakoulutukseen.