Hae jatko-opintoihin

Sibelius-Akatemiassa voi suorittaa jatkotutkintoina musiikin lisensiaatin tutkinnon (MuL, mus. lis.) ja musiikin tohtorin tutkinnon (MuT, mus. toht.). Jatko-opinnot voi suorittaa joko taiteilija-, tutkija- tai kehittäjäkoulutuksessa.

Jatko-opintokelpoisuus on henkilöllä, joka on suorittanut musiikin maisterin tutkinnon tai vastaavan aikaisemman Sibelius-Akatemian tutkinnon. Jatko-opiskelu voi perustua myös muille edeltäville opinnoille, mikäli akateeminen neuvosto  katsoo henkilöllä olevan edellytykset jatko-opintojen menestykselliseen harjoittamiseen.

Henkilön, joka aikoo harjoittaa jatko-opintoja on esitettävä jatko-opintosuunnitelma akateemiselle neuvostolle. Rehtori myöntää jatko-opinto-oikeuden akateemisen neuvoston esityksen perusteella. Taiteilijakoulutuksessa jatko-opinnot edellyttävät ensin hyväksytyn tasokokeen suorittamista. Jatko-opiskelijaksi hakeutuvan tulee hallita riittävä suomen, ruotsin tai englannin kielen taito. Mikäli hakijan äidinkielenä ei ole jokin edellä mainituista kielistä, hänen tulee varautua kielikokeeseen.

Hakeminen jatkotutkintosuunnitelmaa valmistelevaksi opiskelijaksi

Ennen varsinaisen opinto-oikeuden hakemista opiskelija hakeutuu Sibelius-Akatemian ylimääräiseksi, jatko-opintosuunitelmaa valmistelevaksi opiskelijaksi. Muun kuin Sibelius-Akatemian perustutkinnon suorittaneen hakijan tulee neuvotella jatko-opintojen aloittamisesta Sibelius-Akatemiassa sen professorin/tohtorikoulun kanssa, jolle jatko-opintojen aihe luontevimmin liittyy.

Hakeminen varsinaiseksi jatko-opiskelijaksi

Varsinainen haku jatkokoulutukseen tapahtuu jättämällä Sibelius-Akatemian akateemiselle neuvostolle osoitettu jatko-opinto-oikeushakemus ja jatkotutkintosuunnitelma 13.2.2015 (taiteilija-, tutkija- ja kehittäjäkoulutus) mennessä. Hakemukset lähetetään ainoastaan sähköisessä muodossa osoitteeseen: doc-applications(at)siba.fi

Taiteilijakoulutukseen hakeudutaan taiteellisen tasokokeen, jatkotutkintosuunnitelman ja haastattelun perusteella. Taiteelliseen tasokokeeseen ilmoittautuminen päättyy 13.2.2015 kaikilla osastoilla.

Taiteilijakoulutukseen hakeminen

Hakija ilmoittautuu taiteelliseen tasokokeeseen ja liittää mukaan seuraavat:

 • jatko-opintosuunnitelma
 • ansioluettelo
 • konserttisuunnitelma
 • tasokokeessa esitettävä ohjelma
 • hakijan yhteystiedot

Jatko-opintosuunnitelman sisällöstä tulee neuvotella ao. professorin kanssa.

Tutkijakoulutukseen hakeminen

Tutkijakoulutuksen jatko-opintosuunnitelman tulee sisältää:

 • selvitys aikaisemmista opinnoista ja ansioluettelo
 • tutkimussuunnitelma
 • tutkimustyötä tukevien opintojen laajuus
 • ohjaajan nimi
 • hakijan yhteystiedot

Ennen jatko-opintosuunnitelman jättämistä opiskelijan tulee neuvotella sen sisällöstä ao. professorin kanssa.

Kehittäjäkoulutukseen hakeminen

Kehittäjäkoulutuksen jatko-opintosuunnitelman tulee sisältää:

 • selvitys aikaisemmista opinnoista ja ansioluettelo
 • selvitys hakijan päämääristä oman ammattitaidon ja edustamansa alan kehittämiseksi
 • selvitys projektin sisällöstä sekä lopputöistä
 • suunnitelma tiedollisista ja taidollisista opinnoista
 • ohjaajan nimi
 • hakijan yhteystiedot

Ennen jatko-opintosuunnitelman jättämistä opiskelijan tulee neuvotella sen sisällöstä ao. professorin kanssa.