Konstnärlig verksamhet

Syftet med Sibelius-Akademins konstnärliga verksamhet är att värna om och förnya musikkulturen, stärka dess ställning och betydelse i samhället och skapa förutsättningar för en livskraftig musikkultur i framtiden. I utbildningen skapas varierande inlärningssituationer där den studerande får erfarenhet av konstnärlig och praktisk planering av en framställning och förberedelser inför den, uppträdande och växelverkan med olika åskådare samt olika estrader och framställningsformer. Sibelius-Akademins konstnärliga verksamhet skapar också förutsättningar för kontinuerlig utveckling av lärarnas egen konstnärlighet och yrkeskunskap.