Forskning

Sibelius-Akademin utvecklar sin egen forsknings- och utvecklingsprofil som konst- och musikuniversitet. En betydande del av Sibelius-Akademins forskningsverksamhet utgår från musikerns och pedagogens upplevelsevärld. En del av forskningen stödjer sig på musikvetenskapliga traditioner. Tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete förutsätter även gedigen grundforskning. Forskning bedrivs inom alla centrala utbildningsområden vid Sibelius-Akademin. Forskningen är i kontinuerlig växelverkan med utbildningen och de olika musikaliska praktikerna och genrerna.

Forskningen bedrivs av ett mångsidigt sakkunnigorgan. Forskningsprojekten och den vetenskapliga fortbildningen leds och samordnas av 10 professorer. I forskningsverksamheten och -utbildningen deltar också ett tjugotal lektorer, överassistenter och postdoktorala forskare. I forskningsgrupperna och forskningsprojekten deltar också doktorsstuderande.