Service för alla

Jag vill ha utbildning i musik

För aktörer inom musik- och kulturbranschen ordnas kompletterande utbildning för att de ska upprätthålla och utveckla sin egen yrkeskunskap. På kurserna vid det öppna universitetet och som praktikstuderande i pedagogik får man delta i musikundervisningen vid ett toppuniversitet till och med utan grundutbildning.

Jag vill ha musik till ett företagsevenemang

Behöver du en konsert, programnummer eller bakgrundsmusik på ditt företags eller din organisations galafester, konferensevenemang eller PR- och personalevenemang?

Jag vill ha musik till ett privat evenemang

Behöver du ett partyband till ditt bröllop, en stråkkvartett till din födelsedagsfest eller en musiklärare till ditt barn?

Jag vill bekanta mig med publikationer

Sibelius-Akademin har en aktiv och mångsidig publikationsverksamhet.

Jag vill studera på webben

Sibelius-Akademin erbjuder rikligt med webbläromedel inom musikbranschen.

Jag vill hyra en lokal

Sibelius-Akademin hyr ut salar och auditorier till företag och organisationer såväl för musikevenemang som för seminarier och möten.

Jag vill erbjuda en arbetsplats

Sibelius-Akademins rekryteringstjänster hjälper arbetsgivare och studerande som utexamineras från Sibelius-Akademin att möta varandra.