Utbildning för alla

Sibelius-Akademin skapar förutsättningar för högklassig vetenskaplig verksamhet och forskning och inlärning som grundar sig på dessa. Utöver utbildning som leder till examen ordnar Sibelius-Akademin en unik ungdomsutbildning som syftar till att redan före högskoleåldern engagera de mest musikaliskt begåvade unga i ett musiksamhälle och en musikalisk inlärningsmiljö av så hög klass som möjligt.

För aktörer inom musik- och kulturbranschen ordnas kompletterande utbildning för att de ska upprätthålla och utveckla sin egen yrkeskunskap. På kurserna vid det öppna universitetet och som praktikstuderande i pedagogik får man delta i musikundervisningen vid ett toppuniversitet till och med utan grundutbildning.