Lär dig på webben
 

  1900-talets musikhistoria (FI)
  Infopaket om förra århundradets musikaliska fenomen för lärare, studerande och andra musikintresserade.

  Afroimpro (FI, EN)
  Webbplats för metoder som skickliga rytmmusiker har använt för att studera improvisation genom tiderna. Nya improvisationsidéer för längre hunna studerande och lärare.

  Akustikens grunder (FI, EN)
  Information om musikakustik och hjälpmedel för att belysa olika musikakustiska grundfenomen.

  Aleatori (FI)
  Läromedel om harmonilära och gehör på musikinstitutnivå. Databas över artiklar- och programvara för undervisning i musikens grunder, med andra ord gehör, musikteori och musikhistoria.

  Couperins Verk för cembalo (FI)
  François Couperin (1668–1733) namngav hans Verk för cembalo med märkliga namn. Doktor Kati Hämäläinen förklarar på finska vad dessa namn betyder.

  Etno.net (FI, EN)
  Webbinspelningar, cd-skivor och läromedel från utbildningsprogrammet för folkmusik.

  Fraseerausapuri (FI, EN)
  Verktyg för att öva jazzfrasering.

  Muhi – Webbplatsen för musikhistoria (FI)
  Muhi innehåller en databas med musikhistoriska artiklar och en kort allmän översikt av västerländsk konstmusikhistoria. Muhis källhänvisade, högklassiga innehåll representerar bästa finländska vetande.

  Musikhistorisk pedagogik (FI)
  Webbaserad pedagogikkurs i musikhistoria.

  Musikteori 1 (FI, EN)
  Musikteori som avviker från det vanliga. Utöver harmoni behandlas även bland annat notation och rytmik. I läromedlet speglas musikteorins begrepp via historien till nutiden. Även kortfattat om jazzmusikteori.

  Musikteori 2 (FI)
  Fortsättningskurs i musikteori som behandlar bland annat notation, stämföring, harmonisering, koral, körarrangemang, tvåstämmighet, reduktion, kontrapunkt och harmonisering.

  Grunder i musikteknologi
  Grunderna i musikens informationsteknologi och ljudteknik.

  Vet du tillräckligt mycket om hur man övar sig att spela? (FI, EN, SV)
  Läromedel som har utarbetats som stöd för förnuftig inövning i samarbete med en musiker/musiklärare och en läkare. Tyngdpunkten ligger på handledning i fysiska och psykiska övningar och långsiktig planering av övningar.

  Opera på webben (FI)
  Bekanta dig med operans värld! Stig in och lös utmaningarna som möter dig. Minna och Tuukka hjälper dig att bekanta dig med operakonsten och att förstå vad opera riktigt går ut på.

  Vaccaj (FI, EN)
  Sångnoter, ord med uttalsanvisningar och finska översättningar, sångexempel och bakgrundsinformation till Nicolo Vaccajs samling Metodo Pratico.

  Variazioni (FI, EN)
  EU-finansierat samprojekt: en webbtjänst med digitalt musikmaterial som producerats av elva organisationer på olika håll i Europa.

  Virtualkatedralen (FI)
  Virtualkatedralen ökar kännedomen om den rika och mångsidiga kyrkomusiken och presenterar det allra största instrumentet – orgeln.

  Virtualorgeln (FI)
  Multimediapresentation av Musikhusets sal Organo och dess instrument.

  WaS – Wind and Sound (FI, EN)
  Webbplats för mässingsblåsare och besökare som intresserar sig för mässingsinstrument. Beskriver vad som händer i mässingsinstrumentet och mässingsblåsaren under tonbildningsprocessen.

  Ääninen (FI)
  Ljudordbok och kompositionsmiljö.

  Äänityö (FI)
  Guide som presenterar hur man använder mjukvaran Audacity för att spela in och behandla musik och ljud i allmänhet. Guiden riktar sig särskilt till musiklärare och hobbymusiker.