Bekanta dig med publikationerna

Sibelius-Akademin har en aktiv och mångsidig publikationsverksamhet. Utöver ljud- och videoinspelningar publicerar vi bland annat lärdomsprover och undersökningar, doktorsavhandlingar, artiklar och artikelsamlingar, tidningar, läromedel och elektroniska multimediapublikationer.

SibaRecords-äänitteiden kansia