Trycksaker

I Sibelius-Akademins databas eThesis kan du bekanta dig med lärdomsprover. Böcker som finns till utlåning hittar du i konstuniversitetens databas ARSCA. Böcker återförsäljs av notbutiken Ostinato.

 

Författare(n)
(sortering)
Titel
(sortering)
Serie
(sortering)
Årtal
(sortering)
Avdelning
(sortering)
Tommi Harju Letters, books and musical communities. The importance of Johann Gottfried Walther (1684 – 1748) in canonized music history Studia Musica 63 2015 DocMus
Anna Kuoppamäki Gender lessons : girls and boys negotiating learning community in Basics of Music Studia Musica 63 2015 MuTri
Anna Pulkkis Alternatives to Monotonality
in Jean Sibelius's Solo Songs

Studia Musica 62

2014 DocMus
Kai Lindberg Aspects of Form and Voice-Leading Structure in the
First Movements of Anton Bruckner's Symphonies
Nos. 1, 2, and 3
Studia Musica 61 2014 DocMus
Hanna M. Nikkanen Musiikkiesitykset ja juhlat koulun toimintakulttuurin rakentajina Studia Musica 60 2014 MuTri
Ravolainen, Kaija The Singer in the Ecclesiastical Hierarchy. The Early History of the Order Studia Musica 59 2014 DocMus
Ilmonen, Kristiina Musiikkia vanhoilta ja uusilta laitumilta Sibelius-Akatemian kansanmusiikkijulkaisuja 23 2014 MuTri
Enbuska, Jukka "Ko mie tuon ensimmäisen tiijän, niin mie tiijän kaikki": nuotinlukemisen rakentuminen dialogina eräällä kolmannella luokalla Studia Musica 58 2014 MuTri
Wicklund, Tuija Jean Sibelius's En saga and its two versions: genesis, reception, edition, and form Studia Musica 57 2014 DocMus
Kide, Teemu Kelluntamusiikki: improvisoinnin opetusmenetelmä Studia Musica 55 2014 DocMus
Luonila, Mervi (toim.) Tapahtumakaupungin hyvät käytännöt – keskustelua suomalaisista tapahtuma- ja festivaalikaupungeista Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja 16 2014 Täydennyskoulutus
Juntunen, Marja-Leena Kaiken lisäksi nainen. Ellen Urhon ammatillinen elämäkerta. DocMus-tohtorikoulun julkaisuja 5 2013 MuTri
Odendaal, Albi Perceptual Learning Style as an Influence on the Practising of Instrument Students in Higher Music Education Studia Musica 56 2013 MuTri
Ylivuori, Sakari Jean Sibelius's Works for Mixed Choir. A Source Study Studia Musica 54 2013 DocMus
Wahlfors, Laura Muusikon kumousliikkeet: intiimin etiikkaa musiikin käytännöissä Tutkijaliitto, Episteme 2013 DocMus
Pohjannoro, Ulla Sävellyksen synty. Tapaustutkimus säveltäjän ajattelusta Studia Musica 53 2013 DocMus
Rantanen, Saijaleena Laulun mahti ja sivistynyt kansalainen. Musiikki ja kansanvalistus Etelä-Pohjanmaalla 1860-luvulta suurlakkoon Studia Musica 52 2013 Folkmusik
Kuusi, Tuire Musiikin tohtori työelämässä. Kysely Sibelius-Akatemian Solistiselta osastolta ja DocMus-yksiköstä valmistuneille tohtoreille. Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja 15/2012 2012 DocMus
Tuppurainen, Erkki (toim.) Codex Westh: Westhin koodeksin kirkkolaulut DocMus-tohtorikoulun julkaisuja 2 2012 Kyrkomusik och orgel
Sivuoja, Anne, Ander, Owe, Broman-Kananen, Ulla-Britta & Hesselager, Jens (Eds.) Opera on the Move in the Nordic Countries during the Long 19th Century DocMus-tohtorikoulun julkaisuja 4 2012 DocMus
Kati Hämäläinen Plainchant of the French baroque by Guillaume-Gabriel Nivers DocMus Research Publications 6 2015 DocMus
Matti Huttunen & Annikka Konttori-Gustafsson (ed.) Music of "Eternal Youth": Wrtings on Modernism of the 1920s DocMus Research Publications 7 2015 DocMus
Jaakkola, Soila Polkuja kuorosäveltapailuun: kuorosäveltapailukirjat aikuisen kuorolaulajan nuotinluku- ja säveltapailutaidon kehittäjinä Studia Musica 51 2012 Musikpedagogik
Partti, Heidi Learning from cosmopolitan digital musicians: identity, musicianship, and changing values in (in)formal music communities Studia Musica 50 2012 Musikpedagogik
Rikandi, Inga Negotiating musical and pedagogical agency in a learning community: a case of resigning a group Studia Musica 49 2012 Musikpedagogik
Ketomäki, Hannele Oskar Merikannon kansalliset aatteet: Merikannon musiikkijuhlatoiminta sekä ooppera Pohjan neiti ja kuorolaulut venäläistämiskauden laulu- ja soittojuhlien ohjelmissa Studia Musica 48 2012 DocMus
Raijas, Reima Transkriptio pianistin muusikkouden avartajana   2012 Kuopio avdelning
Rantala, Olli Klaveerit rinnakkain: urkujen- ja pianonsoiton opinnot Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin koulutuksessa EST-julkaisusarja 22 2012 Kuopio avdelning
Arrebola, Javier The unfinished piano sonatas of Franz Schubert   2012 DocMus

Järviö, Päivi

Laulajan sprezzatura: fenomenologinen tutkimus italialaisen varhaisbarokin musiikin laulaen  puhumisesta

Acta Musicologica Fennica 29

2011

DocMus

Autere, Hanni Viululaulaja   2011 Folkmusik
Eerola, Aulikki Soiva L. Onerva EST-julkaisusarja 17 2011 Vokalmusik
Ilomäki, Lotta In search of musicianship: A practitioner-research project on pianists' aural-skills education Sävellys ja musiikinteoria Studia Musica 45 2011 Komposition och musikteori
Lehtola, Jan Merikanto-Symposium   2011 Kyrkomusik och orgel
Alanne, Sami Music Psychotherapy with Refugee Survivors of Torture Studia Musica 44 2011  
Hannikainen, Jorma (toim.) Facultas Ludendi. Erkki Tuppuraisen juhlakirja Kuopion osasto 2010 Kyrkomusik och orgel
Junttu, Kristiina Vauhdin hurmaa ja liikkeen hiljaisuutta koskettimilla. György Kurtágin Játékok-kokoelman inspiroima pedagoginen näkökulma pianonsoiton alkuopetukseen   2010 Piano
Muukkonen, Minna Monipuolisuuden eetos. Musiikin aineenopettajat artikuloimassa työnsä käytäntöjä Studia Musica 42 2010 Musikpedagogik
Nummi-Kuisma, Katarina Pianistin vire. Intersubjektiivinen, systeeminen ja psykoanalyyttinen näkökulma virtuoosietydin soittamiseen Studia Musica 43 2010 Piano
Pohjannoro, Ulla Näkökulmia musiikinopetuksen arkeen. Nuorten musiikkikasvattajien kokemuksia ja tulevaisuusnäkymiä. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve – Toive, osaraportti 11 Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja 11/2010 2010  
Pohjannoro, Ulla Näkökulmia seurakuntien musiikkitoimintaan. Kanttorien kokemuksia ja tulevaisuusnäkymiä. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve - Toive, osaraportti 9 Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja 9/2010 2010  
Pohjannoro, Ulla "Rima nousee koko ajan". Kapellimestareiden näkemyksiä orkestereiden tulevaisuudesta ja muusikoiden osaamistarpeista. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve – Toive, osaraportti 10 Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja 10/2010 2010  
Pohjannoro, Ulla Soitonopiskelua joustavasti ja yhteisöllisesti. Musiikkioppilaitosten kehitysnäkymiä rehtoreiden arvioimana. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve – Toive, osaraportti 6 Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja 5/2010 2010  
Pohjannoro, Ulla, Pesonen, Mirka Kanttorit 2010. Kirkkoherrojen ajatuksia seurakuntien musiikkielämästä ja sen tulevaisuudesta. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve - Toive, osaraportti 7 Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja 6/2010 2010  
  Säteitä 2010. Sävellyksen ja musiikinteorian osaston vuosikirja 2   2010 Komposition och musikteori
Tolvanen, Hannu Muusikoita markkinoilla. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve – Toive, osaraportti 12 Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja 12/2010 2010  
Tolvanen, Hannu, Pesonen, Mirka "Monipuolisuus on valttia". Rytmimusiikkikentän muutos ja osaamistarpeet. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve - Toive, osaraportti 8. Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja 7/2010 2010  
Pohjannoro, Ulla, Pesonen, Mirka Yleissivistävän koulun musiikinopetus ja -opettajat 2009. Kuntien sivistystoimenjohtajien näkemyksiä musiikinopetuksen järjestämisestä. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve – Toive, osaraportti 5 Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja 4/2010 2010  
Tuppurainen, Erkki, Hannikainen, Jorma (toim.) Suomenkielisiä kirkkolauluja 1500-1600-luvuilta Kirkkomusiikin osaston ja Kuopion osaston julkaisuja 33 2010 Kyrkomusik och orgel
Urponen, Ville Intomielisen nuoruuden vääjäämätöntä voimaa. Suomalainen urkumusiikki toiseen maailmansotaan asti Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 34 2010 Kyrkomusik och orgel
Vartiainen, Olli "Erään tirehtöörin kertomuksia". Oppilasorkesterin johtaminen ja orkesteritoiminnan kehittäminen musiikkioppilaitoksessa   Studia Musica 41 2010 Musikpedagogik
Halonen, Katri Musiikki hyvinvoinnin edistäjänä. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve - Toive. Osaraportti 3 Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kulttuuri ja luova ala 2009  
Heikinheimo, Tapani Intensity of Interaction in Instrumental Music Lessons Studia Musica 40 2009 Musikpedagogik
Heikkilä, Leena Holger Fransman: suomalaisen käyrätorvikoulun uranuurtaja Studia Musica 38 2009 Blåsinstrument
Huttu-Hiltunen, Pekka Länsivienalainen runolaulu 1900-luvulla. Kuuden runolaulajan laulutyylin kulttuurisensitiivinen musiikkianalyysi Studia musica 34 2008 Folkmusik
Kalaniemi, Maria Kevään kurjet. Maria Kalaniemen ohjelmistoa harmonikalle Kansanmusiikin osasto 2009 Folkmusik
Lehtola, Jan Oskar Merikannon perintö suomalaiselle urkutaiteelle Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 32 2009 Kyrkomusik och orgel
Pohjannoro, Ulla, Pesonen, Mirka Musiikkialan ammattilaisten ja harrastajien kouluttajat 2008. Selvitys musiikkioppilaitosten toimintaympäristöjen ja opettajien osaamisen tulevaisuusnäkymistä. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve – Toive, osaraportti 1 Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja 2/2009 2009  
Pohjannoro, Ulla, Pesonen, Mirka Orkesterimuusikot ja orkestereiden toimintaympäristöt 2008. Selvitys orkestereiden toimintaympäristöjen ja muusikkojen osaamisen tulevaisuusnäkymistä. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve - toive, osaraportti 4 Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja 3/2009 2009  
Tiitu, Leena Kanttorin ammattikuva: kanttoreiden käsitys ammatistaan ja siihen kohdistuvasta ulkopuolisesta vaikutuksesta Studia Musica 37 2009 Kyrkomusik och orgel
Unkari-Virtanen, Leena Moniääninen musiikinhistoria : heuristinen tutkimus musiikinhistorian opiskelusta ja opettamisesta   Studia Musica 29 2009 Musikpedagogik
Eskelinen, Karipekka, Jääskeläinen, Kristiina Huilu-, klarinetti-, ja pianotrio musiikkioppilaitoksen perustasoilla. Uuden oppimateriaalin kehittäminen ja sen toimivuuden testaus Studia Musica 32 2008 Blåsinstrument, Piano
Hakalahti, Iina-Karita Maestro Francisco Correa de Arauxo's (1584-1654) Facultad orgánica as a Source of Performance Practice Studia Musica 33 2008 Kyrkomusik och orgel
Hannikainen, Päivi-Liisa Pohjanmaan musiikkikulttuuria menneiltä ajoilta - Musiikin taitajia ja tukijoita eteläisen Pohjanmaan kirkkomusiikkielämässä 1700-luvun jälkipuoliskolla Studia Musica 36 2008 Kyrkomusik och orgel
Hautsalo, Liisamaija Kaukainen rakkaus - Saavuttamattomuuden semantiikka Kaija Saariahon oopperassa Acta musicologica Fennica 27 2008 Vokalmusik
Ilomäki, Tuukka On the Similarity of Twelve-Tone Rows Studia Musica 30 2008 Komposition och musikteori
Konttori-Gustafsson, Annikka Soiva Sateenkaari - Matka Oliver Messiaenin värimaailmaan EST-julkaisusarja 18 2008  
Nieminen, Rauno Soitinten tutkiminen rakentamalla - Esimerkkinä jouhikko Studia Musica 35. Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston julkaisuja 10 2008 Folkmusik
Rajamaa, Lassi Spelihimo Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osasto 2008 Folkmusik
Stewen, Henrico The Straube code. Deciphering the metronome marks in Max Reger's organ music Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 30 2008 Kyrkomusik och orgel
Vehviläinen, Anu Heittäydy: kuusi kirjoitusta muusikkoudesta  EST-julkaisusarja 17 2008  
Hairo-Lax, Ulla Musiikkiterapiaprosessin merkittävät tekijät ja merkittävät hetket päihteettömän elämäntavan tukijoina Studia Musica 27 2005  
Hakala, Petri Trad. perinnesävelmiä mandoliineilla ja kitaroilla Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston julkaisuja 11 2008 Folkmusik
Kainulainen, Marja-Liisa, Laitinen, Marjut Musikaalisuuden ytimessä: juhlakirja Kai Karmalle = In the heart of musicality: essays in honor of Kai Karma    2007 Musikpedagogik
Saarilammi, Marja-Liisa Meediotaiteilijasta mediataitajaksi - Taiteilijan kulttuuriset tarinamallit musiikkialan erikoislehdessä Studia Musica 31 2007  
Taitto, Ilkka (toim.) Tabulatura 2006. Kirkkomusiikin ja Kuopion osastojen yhteinen vuosikirja Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 29 2007 Kyrkomusik och orgel
Hakkila-Helasvuo, Tuija Pompeijin aarteita tuhkasta: Ignaz Moschelesin historialliset konsertot Lontoossa 1837-1839 EST-julkaisusarja 16 2006 Piano
Hannikainen, Jorma Suomeksi suomalaisten tähden : kansankielisen tekstin ja sävelmän suhde Michael Bartholdi Gunnæruksen suomenkielisessä Officia Missæ -introituskokoelmassa (1605) Sudia Musica 29 2006 Kyrkomusik och orgel
Karttunen, Assi Humanismin perintö ranskalaisessa kantaatissa vuosina 1700-1730  EST-julkaisusarja 15 2006  
Kuula, Pentti Viipurin Musiikin Ystävien orkesteri suomalaisen musiikin ja kansallisen identiteetin edistäjänä 1894-1918 Studia Musica 28 2006  
Mustonen, Elina Tanssi yli koskettimien - Ranskalainen sarja nro 5 G-duuri, BWV 816, Johann Sebastian Bachin cembalonsoitonopetuksen peilinä EST-julkaisusarja 14 2006 Tidig musik
Asikainen, Kaisu Säveljonon hallinta ja musiikin teoria-aineiden oppimisvaikeudet Sibelius-Akatemian koulutusjulkaisuja 13 2005 Komposition och musikteori
Broman-Kananen, Ulla-Britta På klassrummets tröskel. Om att vara lärare i musikläroinrättningarnas brytningstid Studia Musica 24 2005 Musikpedagogik
Heimonen, Marja Soivatko lait? Näkökulmia musiikkikasvatuksen filosofiaan EST-julkaisusarja 13 2005 Musikpedagogik
Jackson, Timothy L., Murtomäki Veijo, Davis, Colin, Virtanen, Timo Sibelius in the Old and New World. Proceedings from the Fourth International Jean Sibelius Conference, 2005 Sävellyksen ja musiikinteorian osasto 2010 Komposition och musikteori
Kukkonen, Jarno Early Jazz-Rock, The Music of Miles Davis, 1967-72 Sibelius Academy Jazz Publications 0002 2005 Jazz
Numminen, Ava Laulutaidottomasta kehittyväksi laulajaksi. Tutkimus aikuisen laulutaidon lukoista ja niiden aukaisemisesta Studia Musica 25 2005 Vokalmusik
Maijala, Pirre Muusikon matka huipulle: soittamisen eksperttiys huippusoittajan itsensä kokemana Studia Musica 20 2003  
Rajamaa, Lassi Orgel-Büchlein   2005 Kyrkomusik och orgel
Virtanen, Timo Jean Sibelius, Symphony no. 3 Manuscript Study and Analysis Studia Musica 26 2005 Komposition och musikteori
Arho, Anneli Tiellä teokseen: fenomenologinen tutkimus muusikon ja musiikin suhteesta länsimaisessa taidemusiikkikulttuurissa Studia Musica 21 2004  
Huhtanen, Kaija Pianistista soitonopettajaksi - Tarinat naisten kokemusten merkityksellistäjinä Studia musica 22 2004 Piano, Musikpedagogik
Palas, Merit Musiikin retoriikka editoimisen välineenä Johann Sebastian Bachin sooloviulusonaattien BWV1001 ja 1003 käsikirjoitus tarkasteltuna musiikin retoriikan valossa.   2004 Stråkar
Rahkonen, Margit Alie Lindberg - suomalaisen pianistin taiteilijaura 1800-luvulla.   2004 Piano
Väisälä, Olli Prolongation in early post-tonal music analytical examples and theoretical priciples Studia Musica 23 2004 Komposition och musikteori
Väänänen, Timo Yhteiset sävelet, Martti Pokelan sävellyksiä konserttikanteleelle   Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osasto 2004 Folkmusik
Huttunen, Matti, Murtomäki, Veijo, Kilpeläinen, Kari (toim.) Sibelius Forum II. Proceedings from the Third International Jean Sibelius Conference Helsinki December 7-10, 2000  Department of Composition and Music Theory 2003 Komposition och musikteori
Peitsalo, Peter (toim.) Urut ajassa: juhlakirja Kari Jussilalle 1.11.2003 Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 2003 Kyrkomusik och orgel
Tuovila, Annu "Mä soitan ihan omasta ilosta" : pitkittäinen tutkimus 7-13-vuotiaiden lasten musiikin harjoittamisesta ja musiikkiopisto-opiskelusta Studia Musica 18 2003 Musikpedagogik
Tyrväinen, Helena Symposium Uuno Klami 1900-2000 Helsinki 15.-16.IX2000.   2003 Komposition och musikteori
Arho, Anneli, Järviö, Päivi, Vuori, Marja Musiikin vierestä: polkuja tekemisestä tutkimiseen EST-julkaisusarja 8 2002  
Heimonen, Marja Music education & law regulation as an instrument Studia Musica 17 2002 Musikpedagogik
Hämäläinen, Kati Le Bon Goût. Ranskan klassisen urkumusiikin (1650-1800) esittämiskäytäntö EST-julkaisusarja 9 2002 Kyrkomusik och orgel
Linnaranta, Outi (toim.) Väinämöisen nuorimmaiset - Viisikielisellä kanteleella Haapaveden tyyliin Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston julkaisuja 8 2002 Folkmusik
Perkiömäki, Jari Lennie and Ornette. Searching for Freedom in improvisation: Observations on the Music of Lennie Tristano and Ornette Coleman Sibelius Academy Jazz Publications 0001 2002 Jazz
Ryynänen-Karjalainen, Lea Sukupuolesta huolimatta - Naiskanttorit Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa Studia Musica 14 2002 Kyrkomusik och orgel
Taitto, Ilkka Fragmenta membranea IV. Inventory of Sources of Medieval Latin Chant in Finland Studia Musica 15 2002 Kyrkomusik och orgel
Vuori, Marja Katson, soitan, läpielän: pianistisia kokemuksia prima vista -soittamisesta Studia Musica 13 2002 Piano
Westerlund, Heidi Bridging experience, action, and culture in music education Studia Musica 16 2002 Musikpedagogik
Järvelä, Mauno (toim.) Mylläkkämusaa: kansanmusiikkisovituksia jousille / folk music arrangements for strings Sibelius-Akatemian koulutuskeskuksen julkaisusarja 3 2001 Folkmusik
Kontio, Sinikka Veisuun mahti Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston julkaisuja 7 2001 Folkmusik
Kuusi, Tuire Set-class and chord. Examining connection between theoretical resemblance and perceived closeness  Studia Musica 12 2001 Komposition och musikteori
Logrén, Lassi  Stemmasoittoa viululla. Harmony parts for Finnish fiddle music Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston julkaisuja 6 2001 Folkmusik
Pajamo, Reijo Virsikirjan sävelmistöuudistus 1973-1986 Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 21 2001 Kyrkomusik och orgel
Pajamo, Reijo Kirkkomusiikin osasto 50 vuotta: Tabulatura 2001. Kirkkomusiikin ja Kuopion osastojen yhteinen vuosikirja  Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 26 2001 Kyrkomusik och orgel
Pelto, Pentti (toim.) Klavikordikirja  Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 24 2001 Kyrkomusik och orgel
Sintonen, Sara Mediakasvatus ja sen musiikilliset mahdollisuudet Studia Musica 11 2001  
Tuppurainen, Erkki, Urponen, Jenni Tabulatura 2000: kirkkomusiikin osaston ja Kuopion osaston yhteinen vuosikirja Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 23 2001 Kyrkomusik och orgel
Huntus, Sanna Mestari ja kisällit: Toivo Alaspään opissa Kansanmusiikin osasto 2000 Folkmusik
Huttunen, Matti, Kilpeläinen, Kari, Murtomäki, Veijo Proceedings from the Third International Jean Sibelius Conference (2000) Sävellyksen ja musiikinteorian osasto 2003 Komposition och musikteori
Kastinen, Arja Erään 15-kielisen kanteleen akustisesta tutkimuksesta Taiteelliseen musiikin tohtorin tutkintoon kuuluva tutkielma Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston julkaisuja 5 2000 Folkmusik
Lähteenmäki, Jyrki Aspects of form, perception and performance in Stockhausen's Klavierstück V EST-julkaisusarja 7 2000  
Peitsalo, Peter (toim.) Krohn-symposium 1999. Kirkkomusiikin ja Kuopion osastojen yhteinen vuosikirja  Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 22 2000 Kyrkomusik och orgel
Forsman, Folke Registrering i Olivier Messiaens orgelmusik. Instrument - koder - tillämpning  Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 19 1999 Kyrkomusik och orgel
Itäpelto, Anu Omasta päästä – kokemuksia kansanmusiikin alkuopetuksesta Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston oppimateriaalituotantoa 3 1999 Folkmusik
Lepistö, Markku (toim.) "Sitähä voi inspiroira": Tauno Ahon ohjelmistoa 2-riviselle hanurille Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston oppimateriaalituotantoa 2 1999 Folkmusik
Nordström, Tor Francois Benoist, orgel och ideologi: en undersökning av Benoists orgelmusik och pedagogiska verksamhet i deras kontext Studia Musica 10 1999 Kyrkomusik och orgel
Pajamo, Reijo (toim.) Kirkkomusiikin osaston ja Kuopion osaston opinnäytetyöt 1994-1999.   1999 Kyrkomusik och orgel
Tuppurainen, Erkki (toim.) Cantate Cantica Socii. Liturgy and Music in Finland. Second, revised edition with additions. Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 21 1999 Kyrkomusik och orgel
Valanki, Erkki Suomen urut ja niiden rakentajat 1500-luvulta vuoteen 1970  Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 18 1999 Kyrkomusik och orgel
Varis, Olli Pelimannimusiikkia kitaralla  Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston oppimateriaalituotantoa 1 1999 Folkmusik
Hannikainen, Päivi-Liisa (toim.) Soikaa urut, laulakaa klaveerit: juhlakirja Pentti Pellon 60-vuotispäivänä 26.8.1998. Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 16 1998 Kyrkomusik och orgel
Maasalo, Kai Armas Maasalo (1885-1960) johdatus hänen elämäänsä ja musiikkiuraansa Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 15 1998 Kyrkomusik och orgel
Murtomäki, Veijo, Kilpeläinen, Kari, Väisänen, Risto (toim.) Proceedings from the Second International Sibelius Conference, Helsinki November 25-29, 1995 Department of Composition and Music Theory 1998 Komposition och musikteori
Smolander-Hauvonen, Annikki Paul Salminen - suomalaisen konserttikanteleen ja soittotekniikan kehittäjä Studia Musica 9 1998 Piano, dragspel, gitarr och kantele
Tuppurainen, Erkki (toim.) Virsin, lauluin, psalttarein: juhlakirja Reijo Pajamon 60-vuotispäivänä 27.9   1998 Kyrkomusik och orgel
Ranta-Meyer Tuire, Kaikkonen Markku (toim.) Lahjakkuus lentoon Sibelius-Akatemian koulutuskeskuksen julkaisusarja 2 1998  
Åberg, Leena-Maija För kvinten som sprang   Sibelius-Akatemian koulutusjulkaisuja 6 1998 Språkstudier
Martikainen, Juhani Orglar i Finland från tiden 1600-1800 deras byggare, historia, konstruktion och stil Studia Musica 7 1997 Kyrkomusik och orgel
Miettinen, Pentti, Pajamo, Reijo (toim.) Cantate Cantica Socii: liturgy and music in Finland / publ. for Societas Liturgica Congress XVI in Turku 1997 Finland Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 13 1997 Kyrkomusik och orgel
Kaikkonen, Markku, Mattila, Sari Musiikki ja mielen mahdollisuudet Sibelius-Akatemian koulutuskeskuksen julkaisusarja 1 1997  
Suurpää, Lauri Music and drama in six Beethoven overtures. Interaction between programming tensions and tonal stucture Studia Musica 8 1997 Komposition och musikteori
Tuppurainen, Erkki (toim.) Tabulatura 1997: kirkkomusiikin ja Kuopion osastojen yhteinen vuosikirja.   1997 Kyrkomusik och orgel
Laurson, Mikael Patchwork. A visual programming language and some musical applications. Studia Musica 6 1996 Komposition och musikteori, Musikteknologi
Lehtinen, Ilari Frederic the Great an his influence on flute music EST-julkaisusarja 5 1996 Blåsinstrument, slagsinstrument och harpa
Moisala, Pirkko, Antikainen, Pia (toim.) Musiikkitunteja maailmalta - monikulttuurisia kohtaamisia Sibelius-Akatemian julkaisuja 10 1995  
Pajamo, Reijo, Peitsalo, Peter (toim.) Tabulatura 1996: kirkkomusiikin ja Kuopion osastojen yhteinen vuosikirja.   1995 Kyrkomusik och orgel
Pelto, Pentti (toim.) Ikkunoita Suomen urkuhistoriaan. Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 11 1996 Kyrkomusik och orgel
Raekallio, Matti Sormituksen strategiat: tutkimus pianonsoiton sormitusvalinnoista EST-julkaisusarja 6 1996 Piano
Riekki, Helena, Tuppurainen, Erkki (toim.) Suomen urkukartta   1996 Kyrkomusik och orgel
Hyvönen, Leena Ala-asteen oppilas musiikin kuuntelijana Studia Musica 5 1995 Musikpedagogik
Raitio, Seija-Sisko Matka säveltapailun maailmaan  Sibelius-Akatemian koulutusjulkaisuja 11 1995 Komposition och musikteori
Tuppurainen, Erkki (toim.) Tabulatura. Kirkkomusiikin vuosikirja 1995  Kirkkomusiikin osasto 1995 Kyrkomusik och orgel
Castrén, Marcus RECREL: A Similarity measure for set-classes Studia Musica 4 1994 Komposition och musikteori
Forsblom, Enzio Mimesis. Bachin urkuteosten affekti-ilmaisua etsimässä Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 7 1994 Kyrkomusik och orgel
Garam, Lajos Jousen taikaa EST-julkaisusarja 1 1995 Stråkar
Haavisto, Jukka Suomijazzin vuosikymmenet Sibelius-Akatemian koulutusjulkaisuja 12 1994 Jazz
Hämäläinen, Kati Francois Couperin: L'Art de toucher le Clavesin - Cembalon soittamisen taito EST-julkaisusarja 2 1994 Tidig musik, Piano
Kurkela, Kari Mielen maisemat ja musiikki: musiikin esittämisen ja luovan asenteen psykodynamiikkaa EST-julkaisusarja 1 1994  
Kymäläinen, Helka Harmonikka taidemusiikissa: ohjelmiston kehitys ja soittimilliset erityispiirteet EST-julkaisusarja 4 1994 Piano, dragspel, gitarr och kantele
Lehtiranta, Erkki, Saalonen Kristiina (toim.) Musiikkijournalismi. Musiikin ja median kohtaamisia Sibelius-Akatemian koulutusjulkaisuja 9 1993  
Pajamo, Reijo (toim.) Näkökulmia Suomen kirkkomusiikkiin Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 6 1994 Kyrkomusik och orgel
Pelto, Pentti Kaksi suomalaista urkuperinnettä: tutkimus kangasalalaisten ja uusikaupunkilaisten 1800-luvun mekaanisten urkujen musiikillisista ominaisuuksista Studia Musica 3 1994 Kyrkomusik och orgel
Pelto, Pentti (toim.) Tabulatura. Kirkkomusiikin vuosikirja 1994 Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 9 1994 Kyrkomusik och orgel
Rahkonen, Margit Henki, sointi ja tekniikka: Claude Debussyn 12 etydiä pianolle Solistinen osasto. Esittävän säveltaiteen tutkimusyksikkö 1994 Piano
Tuppurainen, Erkki Suomalaisten urkureiden Bach-soitto ja sen esikuvat 1920 - 1950 Kirkkomusiikin osasto 1994 Kyrkomusik och orgel
Ilvonen, Marjatta, Apajalahti, Hannu Sibelius-Akatemian kirjalliset opinnäytteet vuosilta 1990-1992 Musiikin tutkimuslaitoksen julkaisu 1993  
Kosonen, Olli, Lagercrantz, Lasse Asteikkosoiton perusteet kontrabassolle Sibelius-Akatemian koulutusjulkaisuja 10 1993 Stråkar
Murtomäki, Veijo Skemaattisesta muoto-opista dynaamiseen muotoajatteluun. Käänteentekevä vaihe (1885-1935) musiikin muotoanalyysin historiaa Musiikin tutkimuslaitoksen julkaisusarja 10 1993 Komposition och musikteori
Murtomäki, Veijo (toim.) SIC 4 Sibelius-Akatemian aikakausikirja 1993   1993  
Pajamo, Reijo (toim) Kirchenmusik in Finnland Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 5 1993 Kyrkomusik och orgel
Pölhö, Annamari Ranskalainen ja italialainen tyyli vuosina 1677-1775 kenraalibassonsoittajan näkökulmasta Musiikin tutkimuslaitoksen julkaisusarja 12 1993 Tidig musik
Raitio, Seija-Sisko Säveltapailu. 3, Klaaviharjoituksia Sibelius-Akatemia 1993 Komposition och musikteori
Tulamo, Kirsti Koululaisen musiikillinen minäkäsitys, sen rakenne ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä: tutkimus peruskoulun neljännellä luokalla   Studia Musica 2 1993 Musikpedagogik
Haapasalo, Juhani Tekstimotetista kantaattiin Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 4 1992 Kyrkomusik och orgel
Hämäläinen, Kati Ranskan barokin klaverimusiikki. Solistisen klaverimusiikin nuottilähteet n. 1650 - n. 1730 ja niiden modernit laitokset  Musiikin tutkimuslaitoksen julkaisusarja nro 9 1992 Piano
Lotti, Tuula Opiskelijana solistisessa I. Opintojen kulkuun vaikuttaneita tekijöitä Sibelius-Akatemian solistisessa koulutusohjelmassa  Sibelius-Akatemian julkaisuja 5 1992  
Lotti, Tuula Opiskelijana solistisessa II. Sibelius-Akatemian solistisen koulutusohjelman opiskelijoiden opintokokemuksia ja ajatuksia opintojen kehittämiseksi Sibelius-Akatemian julkaisuja 6 1992  
Pogozeva, Tatjana Opi soittamaan viulua Sibelius-Akatemian julkaisuja 7 1992 Stråkar
Järvelä, Eija Conveyed Intention. A study of some acoustic aspects as related to production and perception of certain sung vowels Musiikin tutkimuslaitoksen julkaisusarja 7 1991 Vokalmusik
Kurkela, Kari Ajan herkkä kosketus.   1991  
Linjama, Jyrki Amadeus ja pianokonserton säveltämisen taide. Näkökulmia topiikkaan ja periodisuuteen Mozartin konserton d-molli KV 466 1. osassa   Musiikin tutkimuslaitoksen julkaisusarja 6 1991 Piano
Pajamo, Reijo Hymnologian peruskurssi Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 2 1991 Kyrkomusik och orgel
Rautioaho, Asko Urkujen rakenteen ja historian perusteet sekä urkusanasto Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 3 1991 Kyrkomusik och orgel
Vuori, Marja Prima vista -soitto visuaalisena ongelmana. Lasten nuotinlukutaidon tarkastelua pianonsoiton alkeistasolla   Musiikin tutkimuslaitoksen julkaisusarja 8 1991 Piano, Musikpedagogik
Iivonen, Marjatta, Apajalahti, Hannu Sibelius-Akatemian kirjalliset opinnäytteet vuosilta 1977-1989 Musiikin tutkimuslaitoksen julkaisu 1990  
Itäpelto, Anu Omasta päästä. Kokemuksia kansanmusiikin alkuopetuksesta Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston oppimateriaalituotantoa 3 1990 Folkmusik, Musikpedagogik
Kurkela, Kari (toim.) Näkökulmia musiikkiin. SIC 3, Sibelius-Akatemian vuosikirja 3   1990  
Murtomäki, Veijo Sinfoninen ykseys. Muotoajattelun kehitys Sibeliuksen sinfonioissa Musiikin tutkimuslaitoksen julkaisusarja 4 1990 Komposition och musikteori
Pelto, Pentti Urkujen käyttäjän käsikirja Toinen, uudistettu painos Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 1 1990 Kyrkomusik och orgel

Tarasti, Eero (toim.)

Proceedings from the first international Jean Sibelius conference, Helsinki, August 1990   Sävellyksen ja musiikinteorian osasto 1995 Komposition och musikteori
Apajalahti, Hannu Espressivosta Svanbildiin. Erik Bergmanin varhainen dodekafoninen tekniikka Musiikin tutkimuslaitoksen julkaisusarja 2 1989 Komposition och musikteori
Castrén, Marcus Joukkoteorian peruskysymyksiä  Musiikin tutkimuslaitoksen julkaisusarja 1 1989 Komposition och musikteori
Joutsenvirta, Aarre Johdatus sävelverkkoanalyysiin  Musiikin tutkimuslaitoksen julkaisusarja 3 1989 Komposition och musikteori
Aho, Kalevi Einojuhani Rautavaara sinfonikkona/als Sinfoniker/as Symphonist  Sibelius-Akatemian koulutusjulkaisusarja 5 1988 Komposition och musikteori
Heikinheimo, Markku Urkutaiteen historia I. Urkujen ja urkumusiikin historia antiikista 1700-luvulle   Sibelius-Akatemian koulutusjulkaisusarja 4 1986 Kyrkomusik och orgel
Forsblom, Enzio Mimesis. På spaning efter affektuttryck i Bachs orgelverk Sibelius-Akatemian koulutusjulkaisusarja 3 1985 Kyrkomusik och orgel
Väisänen, Risto (toim.) SIC 2 Sibelius-Akatemian vuosikirja 2 1984-1985   1985  
Raitio, Seija-Sisko, Rihlama Anna-Ulla Diktaattikirja   1984 Komposition och musikteori
Salmiala, Seij (koonnut)a Säveltapailu. 4, Klaaviharjoituksia Sibelius-Akatemia 1989 Komposition och musikteori
Väisänen, Risto (toim.) SIC 1 Sibelius-Akatemian vuosikirja 1 1983   1983  
Dahlström, Fabian Sibelius-Akatemia 1882-1982 Sibelius-Akatemian julkaisuja 1 1982  
Hämeenniemi, Eero ABO - Johdatus uuden musiikin teoriaan Sibelius-Akatemian koulutusjulkaisusarja 1 1982 Komposition och musikteori