Stöd Sibelius-Akademin

Musikutbildningen i Finland representerar den absoluta världstoppen och Sibelius-Akademin dess främsta kompetens. Musiken är en betydande del av den finländska identiteten och vår internationella profil. Vi vill påminna om allt det goda som Sibelius-Akademin representerar i Finland och utomlands och inbjuder alla musikvänner att tillsammans trygga kvaliteten på Sibelius-Akademins verksamhet. Vi uppmanar privatpersoner och företag, alumner och stiftelser att gå med. Små och stora donationer är välkomna!

Sibelius-Akademins understödsstiftelse stöder utvecklingen av Sibelius-Akademins förbindelser till intressentgrupper. Understödsstiftelsen administrerar Sibelius-Akademins donations- och testamentsmedel, ur vilka stipendier beviljas till musikuniversitetets studerande och lärare.