Sibelius-Akademin

Sibelius-Akademin

Sibelius-Akademin är Finlands enda musikuniversitet och ett av de största i sitt slag i hela Europa. Förutom undervisning inbegriper dess uppgifter utövande och skapande konstnärlig verksamhet, forskning samt värnande om den finländska musikkulturen och landets kulturella arv. Dessutom står Akademin i aktiv växelverkan med det omgivande samhället samt deltar i utvecklandet av kulturen.

Grundläggande information om Sibelius-Akademin

Kvalitetshantering

Vid Sibelius-Akademin är kvalitetshantering en planmässig och smidig verksamhet som regelbundet bedöms och utvecklas.

Organisation

Samarbete och nätverk

Sibelius-Akademin uträttar sin tredje akademiska uppgift, samhällspåverkan, ur många perspektiv.

Kontakt

Telefonväxel: (09) 7258 0000
Fax: 020 753 9600
E-mail: info(at)siba.fi

Postadress:
PB 30
00097 Konstuniversitetet

För media

Sibelius-Akademins kommunikationsavdelning betjänar gärna medierepresentanter. Kontakta oss!