Presentation

Sibelius-Akademin står för den högsta utbildningen i musikbranschen i Finland. Universitetet utbildar artister, pedagoger och musikexperter som är förmögna till självständigt konstnärligt arbete. Till Sibelius-Akademins uppgifter hör också att utveckla den finländska musikkulturen och värna om dess kulturtradition.

Sibelius-Akademin har två avdelningar som ansvarar för undervisningen på universitetet, som har cirka 1 400 studerande. Årligen antas cirka 150–170 grundstuderande. Under de senaste åren har drygt 1 000 grundstuderande ansökt om studieplats.

På Sibelius-Akademin kan man utöver magisterexamen även avlägga licentiat- eller doktorsexamen. Vår forskarutbildningstradition är fortfarande ung jämfört med vetenskapsuniversiteten – den vetenskapliga och konstnärliga linjens första doktorer utexaminerades år 1990.

Sibelius-Akademin erbjuder även ungdoms- och vuxenutbildning. Ungdomsutbildningens syfte är att erbjuda de musikaliskt skickligaste ungdomarna en högklassig musikalisk inlärningsmiljö. Sibelius-Akademins fortbildning ansvarar för vuxenutbildningen på musik- och kulturområdet.

Konstnärlig verksamhet är en av Sibelius-Akademins grunduppgifter och verksamheten visas upp genom offentliga konserter. På grund av universitetets karaktär arrangeras årligen hundratals konserter. Konserterna står för en betydande del av konsertutbudet i huvudstadsregionen.