För media

Kommunikationsservice

Kommunikations- och marknadsföringschef
Elisa Ylinen
tel. 040 710 4280

Kommunikationsplanerare
Juha Sjöblom
tel. 040 710 4269

Informatör
Karoliina Pirkkanen
tel. 040 710 4319

Marknadsföringsplanerare
Johanna Laitinen
tel. 040 710 4214

Grafisk designer
Tiina Laino
tel. 040 710 4263

Kommunikationssekreterare
Noora Mäntyranta
tel. 040 710 4276

E-postadresser: fornamn.efternamn@uniarts.fi