Samarbete och nätverk

Sibelius-Akademin uträttar sin tredje akademiska uppgift, samhällspåverkan, ur många perspektiv. Utöver omfattande konsertverksamhet skapar vi kontakter till det omgivande samhället, bland annat via företagssamarbete. Vårt växande företagssamarbete tar sig uttryck i olika evenemang, forskning och innovativa projekt. I företagssamarbetet eftersträvar vi en långsiktig, skapande och aktiv växelverkan.

Sibelius-Akademins vänförening Vivat Academia samlar musikuniversitetets vänner och ger dem möjlighet att följa undervisning och forskning samt bekanta sig med bakgrunden till den konstnärliga verksamheten på universitetet. Vivat Academia är en öppen förening för alla som intresserar sig för Sibelius-Akademins verksamhet.

Sibelius-Akademin fungerar även som samhällelig opinionsbildare, bland annat genom att försöka trygga den grundläggande konstutbildningens ställning och kvalitet. Ett allt närmare samarbete med andra universitet och yrkeshögskolor i Finland och utomlands garanterar mångsidiga utbildningsmöjligheter och förstärker Sibelius-Akademins ställning som ett internationellt toppuniversitet.