Delegationen

Sibelius-Akademins delegation har till uppgift att förstärka växelverkan mellan Sibelius-Akademin och samhället. I augusti 2010 kallade Sibelius-Akademin 27 opinionsbildare från olika samhällsområden till sin delegation. Gruppens ordförande är Sinikka Salo, direktionsmedlem i Finlands Bank och doktor i statsvetenskap.

I strategin som godkändes år 2010 har Sibelius-Akademin satt upp målet att vara en ansvarsfull och populär samarbetspartner för aktörer i kulturbranschen, näringslivet och den offentliga administrationen.

Delegationen har tidigare verkat i anslutning till Sibelius-Akademins understödsstiftelse. Under åren 2003–2009, då minister Vesa Vainio var ordförande för delegationen, ställde sammanlagt 25 aktörer sin expertis till Sibelius-Akademins förfogande.

Delegationen 2010–2013

Askola Irja
Blom Anders
Dolivo Georg
Edgren Helena
Gustavson Stig
Haapasalo Samuli
Heino Timo
Helminen Marjaana
Hoikkala Tuomas
Ignatius Kim
Jäppinen Arvo
Kopra Yrjö
Kärkkäinen Päivi
Laaksonen Juha
Latola Olli
Lehmusto Heikki
Lehtipuu Petri
Lindholm Tomas
Lång Jan
Pöysti Kaija
von Rettig, Ann
Ritakallio Timo
Romakkaniemi Juho
Ruokanen Tapani
Salo Sinikka
Saine Jari
Seppänen Pekka
Söderblom Erik
Tarkela Pekka