Vivat Academia

Vivat Academia samlar Sibelius-Akademins vänner och ger dem möjlighet att följa musikuniversitetets undervisning och forskning och bekanta sig med bakgrunden till universitetets konstnärliga verksamhet samt att närvara vid studerandes och toppkonstnärers framträdanden och diskutera med dem. Vivat Academia inledde sin verksamhet i början av år 1996. Föreningen värnar om växelverkan mellan Sibelius-Akademin och världen utanför med målet att samla privatpersoner och organisationer som intresserar sig för Sibelius-Akademins verksamhet, inklusive tidigare och nuvarande lärare, studerande och anställda.