Studier

Generell information om studier

På dessa sidor berättar vi kort om studier vid Sibelius-Akademin för sökande och studerande vid andra högskolor. Information som gäller Sibelius-Akademins egna studerande finns på Artsi (kräver Konstuniversitetets användarnamn).
 

Grundutbildning

Den 5,5-åriga utbildningen som leder till kandidat- och magisterexamen riktar sig i första hand till sökande som avlagt studentexamen eller motsvatande examen.

Den 2,5-åriga utbildningen som leder till magisterexamen riktar sig till sökande, som avlagt högskolexamen och vill fördjupa sitt musikaliska kunnande på magisternivå.

Påbyggnadsstudier

Vid Sibelius-Akademin kan man som påbyggnadsstudier avlägga musiklicentiatexamen (MuL) och musikdoktorexamen (MuD). Påbyggnadsstudier kan avläggas inom konstnärs-, forskar- eller innovatorutbildningen.

Ungdomsutbildning

Ungdomsutbildningen riktar sig till ungdomar som ännu går i skolan, men i förhållande till sin ålder kommit långt i sina studier och färdigheter. Den sökande bör studera i Finland vid grundskola eller på andra stadiet.

Vuxenutbildning

Sibelius-Akademin ger också fortbildning samt öppen universitetsundervisning.

Joo-studier

Internationellt utbyte