Utbildningsutbud

Grundutbildningen vid Sibelius-Akademin är organiserad i två avdelningar. Vi erbjuder följande ämnen:

  • instrument- och sångstudier i klassisk musik
  • komposition och musikteori
  • musikledning
  • kyrkomusik
  • musikteknologi
  • jazzmusik
  • folkmusik
  • musikpedagogik

Under avdelningarna verkar sammanlagt 13 ämnesgrupper som utgör kärnan i utbildningen. Ämnesgrupperna ansvarar bland annat för att arrangera grundutbildningen, ungdomsutbildningen och undervisningen vid öppna universitetet samt för att ordna studievägledning och upprätta individuella undervisningsplaner för de studerande. För verkställandet av påbyggnadsstudier ansvarar ämnesgrupperna tillsammans med doktorsskolorna. Ämnesgrupperna organiserar även konstnärlig verksamhet i flera former samt forsknings- och utvecklingsverksamhet. Dessutom genomför de olika projekt.

OBS! Ingen antagning till följande program år 2014: Arts Management, musikteknologi, Nordic Master in Folk Music eller operautbildning.