Ansökan till påbyggnadsstudier

Som påbyggnadsexamen kan man vid Sibelius-Akademin avlägga musiklicentiat- (MuL, musiklic.) och musikdoktorsexamen (MuD, musikdr). Påbyggnadsstudier kan avläggas antingen vid konstnärs-, forskar- eller innovatorutbildningen.

Behörighet för påbyggnadsstudier har en person som avlagt musikmagisterexamen eller motsvarande tidigare examen vid Sibelius-Akademin. Påbyggnadsstudier kan också basera sig på andra tidigare studier, i fall att akademiska rådet anser att personen i fråga har förutsättningar att framgångsrikt idka påbyggnadsstudier.

En person som ämnar idka påbyggnadsstudier bör presentera en påbyggnadsstudieplan för akademiska rådet. Rektor beviljar påbyggnadsstudierätt enligt akademiska rådets förslag. För påbyggnadsstudier vid konstnärsutbildningen förutsätts först godkänt avläggande av nivåprov. Den som söker till påbyggnadsstudier bör behärska finska, svenska eller engelska på tillräcklig nivå. Om den sökandes modersmål inte är ett av de tidigare nämnda språken bör han/hon vara beredd att avlägga språkprov.

Ansökan av status som studerande förberedande påbyggnadsstudieplan

Före ansökan om egentlig studierätt söker studerande status som extra studerande förberedande påbyggnadsexamensplan vid Sibelius-Akademin. Extra studerande har behovsprövad rätt att delta i den undervisning som arrangeras av avdelningarna samt få handledningen. Denna rätt beviljas av respektive chef för doktorandskola.

Ansökan om status som ordinarie påbyggnadsstuderande

Egentlig ansökan till påbyggnadsstudier sker genom att senast 14.2.2014 (konstnärs-, forskar- och innovatorutbildningen) lämna in en till Sibelius-Akademins Akademiska råd riktad ansökan om studierätt för påbyggnadsstudier samt en påbyggnadsstudieplan. Ansökningar skall skickas endast med e-post till adress: doc-applications(at)siba.fi.

Till konstnärsutbildningen ansöker man genom konstnärligt nivåprov, påbyggnadsstudieplan och intervju. Anmälan till konstnärligt nivåprov avslutas 14.2.2014 vid båda doktorandskolor.

 

Ansökan till konstnärsutbildningen:

Sökande anmäler sig till konstnärligt nivåprov och bifogar följande:

påbyggnadsstudieplan
meritförteckning
konsertplan
program som framförs vid nivåprovet
kontaktuppgifter till sökande

Man bör förhandla med respektive professor angående innehållet i påbyggnadsstudieplanen.

Ansökan till forskarutbildningen:

Påbyggnadsstudieplan för forskarutbildningen bör innehålla:
utredning om tidigare studier och meritförteckning
forskningsplan
omfattning av studier stödjande forskningsarbete
handledarens namn
kontaktuppgifter till sökande

Innan studerande lämnar in påbyggnadsstudieplan bör han/hon förhandla med respektive professor angående dess innehåll.

Ansökan till innovatorutbildningen:

Påbyggnadsstudieplan för innovatorutbildningen bör innehålla:
utredning om tidigare studier och meritförteckning
utredning om sökandes mål för att utveckla sin egen yrkeskunskap och den bransch han/hon representerar
utredning om projektets innehåll samt slutarbeten
plan över teoretiska och praktiska studier
handledarens namn
kontaktuppgifter till sökande

Innan studerande lämnar in påbyggnadsstudieplan bör han/hon förhandla med respektive professor angående dess innehåll.