OBS! DESSA SIDOR UPPDATERAS INTE LÄNGRE. SE DE NYA WEBBSIDORNA FÖR UPPDATERAD INFORMATION: http://www.uniarts.fi/sv/ungdomsutbildningen

 

Ansökning till ungdomsutbildningen

Sibelius-Akademins ungdomsutbildning utför en nationellt viktig kulturgärning. Dess syfte är att få med de musikaliskt skickligaste ungdomarna i en så högklassig musikgemenskap och musikalisk inlärningsmiljö som möjligt redan före högskoleåldern. Ungdomsutbildningen har en betydande inverkan på resultaten av Sibelius-Akademins undervisning och konstnärliga verksamhet, och många som har deltagit i ungdomsutbildningen fortsätter också som examensstuderande vid Sibelius-Akademin.

Ungdomsutbildningen är avsedd för unga skolelever i Finland med mycket god musikalisk inlärningsförmåga. För varje studerande utarbetas en individuell studieplan, som följer målen för den musikaliska utbildningen samt inlärningsmålen för grundskolan och utbildning på andra stadiet. Ungdomsutbildning efter läropliktsåldern inriktas alltid målmedvetet på senare musikstudier på högskolenivå. Ansvariga lärare för undervisningen är Jussi Siirala (klassisk musik), Roope Aarnio (folkmusik) samt Jussi Kannaste (jazz).

De som studerar vid ungdomsutbildningen bör betala en serviceavgift på 340 € (170 €/termin).

Nästa ansökningstid 7.-27.1.2015. Den elektroniska ansökningsblanketten publiceras i januari 2015.

>> Urvalsguide 2015, ungdomsutbildningen (PDF) <<