Biljettförsäljning

Förköp av biljetter på Lippupiste (tfn 0600 900 900, 1,97 €/min + lna). Utskriftsbiljetter används också.

Försäljningspunktsbunden serviceavgift (i Musikhusets biljettförsäljning : serviceavgift 1 € / biljett, i andra Lippupistes försäljningpunkter och på nätet www.lippu.fi : serviceavgift  1 € / biljett  +  leveransavgift  f.o.m. 2,50 € / inköp).

Sibelius-Akademins studerande och anställda (med giltigt studiekort eller säsongskort) samt arbetslösa (med giltigt kundkort från arbetskraftsbyrån) har fritt tillträde till konserter som arrangeras i Sibelius-Akademins lokaler, om inte annat anges. Fribiljetter hämtas från biljettförsäljaren en timme innan konserten börjar. Fribiljetter kan inte lösas ut på förhand.

Med Helsingforskortet 10 % rabatt.