Projektit

Tunne orkesterisi

Tunne orkesterisi -yleisöluentosarjassa tutustumme yhteen länsimaisen taiteen hienoimmista saavutuksista - sinfoniaorkesteriin. Sinfoniaorkesterin ja sille sävelletyn musiikin sisältä ja ympäriltä voi löytää loputtomasti taiteeseen ja sen tekemiseen liittyviä puheenaiheita.

Luentosarja avaa ovia orkesterilaitoksen taustoihin, tuo uusia näkökulmia ja valottaa yhteismusisoinnin saloja mielenkiintoisin taiteilijavierailuin, kertomuksin, keskusteluin, musiikkinäyttein ja kuvin. Sarjaa isännöi muusikko, MuM Ville Komppa.

Musiikkitalon, Sibelius-Akatemian ja Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston yhteinen Tunne orkesterisi -luentosarja on suunnattu erityisesti senioreille, mutta sen tilaisuudet ovat avoimia kaikille orkesterista ja orkesterimusiikista kiinnostuneille.

Tunne orkesterisi -luentosarja on osa Musiikkitalon KUULE! -yleisötyöohjelmaa.
Luennot pidetään Musiikkitalon orkestereiden harjoitussalissa.

Lisätietoja:
Sibelius-Akatemia
Erikoissuunnittelija Mari Karjalainen
mari.karjalainen@siba.fi
puh. 050 384 3452
www5.siba.fi/whats-on

Tunne orkesterisi -luento 18.10.2011 (video)
Tunne orkesterisi -luento 12.4.2013 (video)


Laulubussi

Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen opiskelijoilla ja opettajilla lastattu Laulubussi suuntasi marraskuussa 2012 Helsingin Musiikkitalolta kohti Pohjois-Karjalan ala- ja yläkouluja. Laulubussi kiersi Pohjois-Karjalassa viiden päivän ajan 12.–16.11.2012 tarjoten kaikenikäisille koululaisille mahdollisuuden laulaa ja musisoida yhdessä. Laulubussi-kiertueen aikana ammattitaitoiset musiikkikasvattajat kiersivät kouluissa pitämässä musiikkityöpajoja yli tuhannelle lapselle ja nuorelle. Laulubussi toi kouluihin myös innostavia ja osallistavia konsertteja, joiden ohjelmistossa kuultiin musiikkia niin kansanmusiikista rockiin kuin lastenlauluista poppiin.

Kiertueen tarkoituksena oli tarjota koululaisille elämyksiä musiikin parissa, edistää musiikinopetuksen asemaa sekä herättää keskustelua siitä, mitä ammattitaitoinen musiikin aineenopettaja voi saada paikkakunnalla aikaan niin koulussa kuin koulun ulkopuolellakin. Tämä oli järjestyksessään toinen Laulubussi-kiertue. Ensimmäinen Laulubussi kiersi maakuntia vuonna 2009. 

Syksyllä 2013 Laulubussi muuttui Taideyliopiston yhteiseksi Ihmebussi X:si. Opiskelijoilla ja opettajilla lastattu bussi starttasi kohti Kainuuta marraskuussa 2013. Bussi kiertää viikon ajan kouluissa tarjoten tuhansille lapsille ja nuorille mahdollisuuden taiteen tekemiseen ja kokemiseen yhdessä.

Laulubussi-video
Laulubussin Facebook-sivut


StadiFolk 2013

Kuva: Anders Portin

Sibelius-Akatemian kansanmusiikin aineryhmä järjesti ensimmäisen StadiFolk -tapahtuman Helsingin Musiikkitalossa 9.-11.8.2013. Tapahtuman opettajina toimivat Sibelius-Akatemian kandidaatt- ja maisterivaiheen pedagogiikkaopiskelijat. Viikonlopun aikana pidettiin yhteensä kuusi lyhytkurssia, joiden kesto päivittäin oli 90 minuuttia. Lisäksi päivittäin pidettiin kaksi 45 minuutin mittaista perinnemuskaria 0-6-vuotiaille. Henkilökohtaista instrumenttiopetusta annettiin neljässä eri soittimessa. (viulu, laulu, koskettimet ja kielisoittimet) Yksityistuntien kesto oli 45 minuuttia. Osa kursseista toteutettiin kaksikielisinä (suomi ja ruotsi). Kurssien ja yksityistuntien lisäksi päivittäin kokoontui Koko leirin bändi joka oli avoin kaikille StadiFolkin osallistujille.

Lyhytkurssit olivat:

  • Svengaava puntti - Viulunsoiton riemua ja svengiä kansanmusiikin keinoin!
  • Sång återanvändning – från då till nu
  • Suomalaisen mustalaislaulun kurssi
  • Tartu hetkeen – musiikkia omasta päästä
  • Kansanmusiikkiaarretta etsimään - Tervetuloa perinnemuskariin!
  • Isot kanteleet jammaa!
  • Ääni-improvisaatiota laulaen

Rondo-lehden artikkeli StadiFolkista (PDF)


Peter och Vargen

Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen aineryhmä kutsui syyskuussa 2013 yli 3000 pääkaupunkiseudun alakoululaista Helsingin Musiikkitaloon koululaiskonsertteihin, joissa esitettiin Sergei Prokofjevin rakastettu musiikkisatu Pekka ja Susi. Konserttien tueksi koottiin opettajien käyttöön verkkomateriaalia, jonka avulla opettajat voivat käydä teoksen etukäteen lävitse jo luokkahuoneissa.

Peter och Vargen -sivusto


Avoin taiteilija & Arvoisa yleisö

Anu Vehviläisen Avoin taiteilija & Arvoisa yleisö on useita hankkeita sisältävä ohjelma, joka toimii taiteilijan ja yleisön välisessä rajapinnassa. Ohjelman tavoitteena on avata ja demystifioida taiteilijuus-käsitettä sekä kartoittaa taiteilijan ja yleisön välisen vuorovaikutuksen tutkimus- ja kehittämiskohteita. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on taidemusiikin alan esittäjän suhde yleisöön ja tämän aihepiirin käsittely muusikon koulutuksessa. Voit tutustua tarkemmin alla näkyvien hankkeiden sisältöihin osoitteessa www.vehvilainen.net

Ohjelmaan kuuluvat seuraavat osakokonaisuudet:

Heittäydy – Kuusi kirjoitusta muusikkoudesta
Tohtoritutkinnon kirjallinen työ, jossa paneudutaan mm. muusikkouden arkikokemukseen, taiteilija-termin merkitykseen, sekä taiteilijan ja teoksen väliseen suhteeseen.

Taiteilija työssään -kurssi
Kurssilla tarkastellaan taiteilijuuden rivien välejä, hiljaista tietoa ja tabuja.

Keskustelevat pianokonsertit
Konserteissa rikotaan hienovaraisesti perinteistä resitaalietikettiä ja keskustellaan ylesiön kanssa.

Vuorovaikutus-workshop
14 konsertin ja keskustelun sarja, jossa 25 hengen yleisöryhmä tapaa taiteilijat konsertin jälkeen.

Käsiohjelma tänään
Hanke tutkii ja venyttää taidemusiikkiperinteeseen kuuluvan käsiohjelman rajoja.

Musiikkiesityksen synty
Yhteistyössä Pertti Haukolan kanssa luotu kurssi, jossa yleisöryhmä tutustuu konsertinvalmistamisen prosessiin.

Musiikkiesityksen synty -artikkeli
Tekijöiden yhteisartikkeli MES-kurssista.

Saako jo taputtaa? – Diskurssianalyyttinen tutkimus taidemusiikin lähestyttävyydestä.
Tutkimuksen aineistona MES-kurssin yleisöesseet.

Konsertti tarvitsee vuorovaikutusta
Artikkeli Rondo-lehdessä.

Hyvä kuulija!-paneelikeskustelu
Camerata, kevät 2013; 5 taiteilijan paneelikeskustelu, vetäjänä A.V. Keskustelijoina: Kirsi Monni, Jan Kaila, Kiril Kozlovsky, Tiina Lymi, Anja Snellman.

Artist & Audience
Taideyliopiston kurssilla kolme näkökulmaa: musiikki, tanssi, kuvataide, vetäjinä  A.V., prof. Kirsi Monni & prof. Jan Kaila.

Tiedonhankinta ja kirjallinen ilmaisu + taiteilijan yleisösuhde
Maistereille räätälöity kurssi sisältää kirjoittamisen harjoittelua sekä keskustelua taiteilijan yleisösuhteesta.