« Takaisin

Väitöstutkimus vie kanttorin viran alkujuurille

MuL Kaija Ravolainen käsittelee väitöstutkimuksessaan nykyisin kanttori-nimikkeellä tunnetun viran varhaisvaiheita sekä kirkollisen laulamisen ja hierarkian kehittymistä kirkon historian alusta alkaen. Väitöskirja The Singer in the Ecclesiastical Hierarchy. The Early History of the Order tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 24.10. 2014

Kristillisen seurakunnan on alusta asti katsottu olleen laulava seurakunta. Ravolaisen tutkimuksen alkupisteenä ovat Uuden testamentin kehotukset yhteiseen laulamiseen, jotka antavat kuvan vapaamuotoisista, hengen johtamista uskovien kokouksista. Toisaalta juutalainen psalmiperintö osoittautuu ajan mittaan tärkeäksi. Ensimmäisiltä vuosisadoilta periytyvä aineisto sisältää kuitenkin varsin niukasti viittauksia jumalanpalveluksissa laulamiseen.

Laulajan sääty ilmestyy kirkkohistoriaan 300-luvun jälkipuoliskolla eli varsin myöhään muihin kirkollisiin virkoihin verrattuna. Yksittäisinä laulajina ja laulunjohtajina mainitaankin, sekä ennen 300-lukua että sen jälkeen, piispoja, diakoneja ja lukijoita. Lukija esiintyy omana arvoasteenaan jo toisen kristillisen vuosisadan loppupuolella ja tehtävää pidetään jotakuinkin samana kuin laulajan tehtävää, koska kaikki lukeminen tapahtui laulunomaisesti resitoiden. Kuitenkin lukija ja laulaja mainitaan myös yhdessä, joten tehtävissä täytyi olla eroja. Tutkimus etsiikin vastausta kysymykseen, mihin erillistä laulajan virkaa tarvittiin, mikäli lukijakin saattoi vastata laulamisesta.

Ravolainen tarkastelee tutkimuksessaan koko kirkollisen hierarkian perusteita ja vakiintumista sekä kristillisen seurakunnan synty-ympäristössä vaikuttaneita muita kultillisia ryhmiä pitäen silmällä niistä mahdollisesti omaksuttuja esikuvia. Tutkimuksen aikajana ulottuu 600-luvun loppupuolelle saakka. Se tarjoaa perustiedot keskeisistä aihetta käsittelevistä lähteistä ja toimii myös hakuteoksena. Tutkimuksen anti ei rajoitu vain varhaisen kirkkohistorian ilmiöihin, vaan koskettaa myös meidän aikaamme ja taustoittaa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa jo vuosikymmeniä vireillä ollutta diakonian viran uudistusta.

Lisätietoja:
Kaija Ravolainen
kaija.ravolainen@uniarts.fi
puh. 041 457 4251

 


 

Kaija Ravolaisen väitöstilaisuus
 24.10.2014 klo 12
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Töölönkadun toimipisteen auditorio, Töölönkatu 28 

Väitöskirjan nimi: The Singer in the Ecclesiastical Hierarchy. The Early History of the Order
Vastaväittäjä: Prof. Gunnar af Hällström (Åbo akademi)
Väitöskirjan esitarkastajana toimi af Hällströmin lisäksi dosentti Juhani Forsberg (HY)
Tarkastustilaisuuden valvoja: Jorma Hannikainen 

DocMus-tohtorikoulu, tutkijakoulutus, kirkkomusiikki