« Takaisin

Väitös: Musiikkiesitykset rakentavat koulun arkea ja toimintakulttuuria

Hanna M. Nikkanen on tarkastellut väitöstutkimuksessaan, miten musiikkiesitykset ja juhlat rakentavat koulujen toimintakulttuuria ja toimivat osana sen kasvatustehtävää. Nikkasen väitöskirja tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 31.10.2014.

Väitöstutkimuksessaan Musiikkiesitykset ja juhlat koulun toimintakulttuurin rakentajina Nikkanen perehtyi yhden eteläsuomalaisen alakoulun esitysten ja juhlien valmistamisen kulttuuriin. Hän tarkastelee musiikkiesitystilanteita rituaaleina, joissa käsitellään musiikillisia, sosiaalisia ja fyysisten rakenteiden luomia suhteita.

Nikkasen tutkimus kuvaa kasvatusajattelun muutosta tutkitussa koulussa 25 vuoden aikana. Kun ennen ajateltiin, että musiikillinen lahjakkuus on esiintymisen edellytys, nyt esityksen valmistamista käytetään tapana opiskella sekä musiikillisia että sosiaalisia taitoja. Esityksillä ja juhlilla nähdään olevan tärkeä merkitys myös erilaisten oppijoiden kasvun tukemisessa sekä yhteisöllisyyden rakentumisessa. Nikkanen hahmotti koulun juhlille ja niiden valmistamiselle kolme tehtävää: ne ilmentävät koulun arvoja, tukevat yhteisöllisiä toiminnan tapoja sekä rikastavat koulun arviointia ja toiminnan kehittämistä.

Musiikkiesitystilannetta voidaan lukea myös koulun arvoja, sosiaalisia suhteita ja moraalista järjestystä ilmentävänä tarinana. Nikkanen ehdottaa, että tätä tarinaa käytettäisiin koulun toimintakulttuurin arvioinnin ja kehittämisen välineenä. Tutkimus on ajankohtainen etenkin kun kouluissa valmistaudutaan ottamaan käyttöön uusia valtakunnallisia perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita, joissa yhteisöllisyys, kehollisuus ja tunteet sekä oppiaineiden välinen eheyttäminen ja koulun toimintakulttuurin jatkuva kehittäminen painottuvat aiempaa enemmän.

Tutkimusaineiston Nikkanen keräsi vuosina 2007-2008 haastattelemalla koulun opetushenkilöstöä ja oppilaita sekä seuraamalla prosessia, jossa toisen vuosiluokan oppilaat sävelsivät, sanoittivat, sovittivat ja kuvittivat laulun kevätjuhlaesitystä varten. Aineistoa täydensivät kenttämuistiinpanot koulun arjesta ja juhlasta, oppilaiden vanhemmille lähetettyyn kyselyyn saadut vastaukset ja keskustelut opetushenkilökunnan kanssa.

Lisätietoja:
Hanna M. Nikkanen
hanna.nikkanen@uniarts.fiHanna M. Nikkasen väitöstilaisuus
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Sonore-sali, Musiikkitalo
31.10. 2014 klo 12.00

Väitöskirjan otsikko: Musiikkiesitykset ja juhlat koulun toimintakulttuurin rakentajina
Vastaväittäjä; kasvatustieteen professori Eero Ropo (Tampereen yliopisto)
Tilaisuuden valvoja: professori Heidi Westerlund

MuTri-tohtorikoulu, tutkijakoulutus, musiikkikasvatus