Tutkimusjulkaisut

Lehdet
 

Musiikkikasvatus

Musiikkikasvatus-lehti (Finnish Journal of Music Education) on vertaisarvioitu musiikkikasvatuksen ilmiöihin ja tutkimukseen keskittyvä tieteellinen julkaisu, joka julkaisee artikkeleita sekä suomeksi että englanniksi. Lehteä julkaisevat yhteistyössä Sibelius-Akatemian Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto sekä Suomen Taidekasvatuksen Tutkimusseura. Ensimmäinen lehti ilmestyi vuonna 1996.

Trio

Trio on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Klassisen musiikin osaston DocMus-tohtorikoulun julkaisu. Trio-lehti on klassisen musiikin esittämiseen ja pedagogiikkaan, esityskäytäntöjen, niiden estetiikan ja historian sekä nykyhetken haasteiden tutkimukseen keskittyvä julkaisu, jossa on sijaa myös klassisen musiikin historiaan, filosofiaan ja teosanalyysiin keskittyville kirjoituksille.

Trion sisältö jakaantuu kahteen pääosaan: toimitusneuvoston jäsenten sekä muiden asiantuntijoiden referee-lausunnoille perustuviin, vertaisarvioituihin tieteellisiin artikkeleihin; muihin kirjoituksiin, joita ovat väitös- ja tarkastustilaisuuksien lektiot, katsaukset, raportit, puheenvuorot, kirja-arvostelut jne.

Trio ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja joulukuussa. Kirjoituskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Trioon tarjottavien kirjoitusten deadline-päivät ovat seuraavat: toukokuun numeroon 1.2. ja joulukuun numeroon 1.9. Trio ilmestyy sekä painettuna että verkkojulkaisuna.

Toimituskunnan muodostavat syksystä 2015 alkaen Veijo Murtomäki (päätoimittaja), Ulla Pohjannoro (toimitussihteeri), Markus Kuikka (toimittaja) ja Laura Wahlfors (toimittaja). Toimitusneuvoston jäsenet ovat MuT Jorma Hannikainen, prof. Erkki Huovinen, dos. Timo Kaitaro, prof. Anne Kauppala, FT Inkeri Ruokonen, prof. Hannu Salmi, prof. Lauri Suurpää, MuT Timo Virtanen, MuT Olli Väisälä ja dos. Susanna Välimäki. Taittajana toimii Tiina Laiho. Yhteydenotot toimituskunnan jäsenten osoitteisiin etunimi.sukunimi@uniarts.fi.

Ohjeet kirjoittajille/Instructions for writers/Anvisningar till författare

Kutsu kirjoittajilla/Call for articles/Inbjudan för författere 
 


Tieteelliset julkaisusarjat

DocMus-tohtorikoulun julkaisuja - DocMus Research Publications

Sibelius-Akatemian tieteellisen tutkimuksen julkaisusarja vuodesta 2012. Vertaisarvioitu tieteellinen sarja, jonka toimitusneuvoston puheenjohtaja on professori Anne Kauppala. Yhteydenotot etunimi.sukunimi(at)uniarts.fi.
ISSN 2341-8257 (painettu); ISSN 2341-8265 (verkkojulkaisu)

http://www5.siba.fi/services-for-all/publications/printed-publications/books

EST-julkaisusarja

Esittävän säveltaiteen tutkimuksia, mukaan lukien taiteellisten tohtorintutkintojen kirjallisia töitä, vuodesta 1995. Sarjasta vastaa DocMus-tohtorikoulun johtaja Päivi Järviö. Yhteydenotot etunimi.sukunimi(at)uniarts.fi.
ISSN 1237-4229

http://www5.siba.fi/services-for-all/publications/printed-publications/books

Sibelius-Akatemian kansanmusiikkijulkaisuja

Kansanmusiikin tutkimusjulkaisuja ja oppimateriaaleja, mukaan lukien taiteellisen tohtorintutkintojen kirjallisia töitä, vuodeta 2012. Tätä ennen nimellä Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston julkaisuja (ISSN 1455-2493), vuodesta 1999. Julkaisun laadunvarmistuksesta vastaa kansanmusiikin aineryhmän johtoryhmä. Vertaisarvioimaton julkaisusarja.
ISSN 2242-8054

http://www5.siba.fi/services-for-all/publications/printed-publications/books

 

Uusimmat tutkimusjulkaisut

Matti Huttunen & Annikka Konttori-Gustafsson (toim.) "Ijäisen nuoruuden" musiikkia: Kirjoituksia 1920-luvun modernismista tarjoaa uutta tietoa ja tuoreita näkemyksiä Suomen itsenäisyyden alkuvaiheen säveltäjistä, musiikkielämästä ja musiikkikäsityksistä.  DocMus-tohtorikoulun julkaisuja 7, 2015.

Kuva suomalaisen musiikin 1920-luvun modernismista ja aikakauden musiikillisista virtauksista on rakentunut ennen kaikkea kolmen säveltäjän – Aarre Merikannon, Väinö Raition ja Ernest Pingoud'n – varaan. DocMus-tohtorikoulun uudessa artikkelikokoelmassa heidät liitetään vanhempien sukupolvien ja toisaalta 1920-luvun kuluessa julkisuuteen nousseiden nuorten säveltäjien yhteyteen osaksi aikakauden musiikin kokonaiskuvaa. Artikkeleissa käsitellään 1920-luvun modernismia tutkimuskohteena, Jean Sibeliuksen myöhäistuotantoa 1920-luvulla, Selim Palmgrenin pianokonserttoja, 1920-luvun urkumusiikkia, Ernest Pingoud'n lauluja ja pianokappaleita, Erkki Melartinin roolia sävellyksenopettajana ja Väinö Raition teosta Antigone. Lisäksi analysoidaan kansainvälisen uuden musiikin kuvaa suomalaisessa musiikkikirjoittelussa ennen toista maailmansotaa.

Kokoelman ovat sen toimittajien lisäksi kirjoittaneet  FM Hanna Isolammi, FT, MuM Tuire Ranta-Meyer, MuT Ville Urponen, MuT Timo Virtanen ja FT Marjaana Virtanen. 

Kirjaa myy Ostinato-kirjakauppa.

Kati Hämäläinen: Ranskan barokin gregoriaanisia sävelmiä Guillaume-Gabriel Niversin kirjoista.

DocMus-tohtorikoulun julkaisuja 6, 2015.

Julkaisu on verkkojulkaisu ja löytyy täältä.

Marja-Leena Juntunen: Kaiken lisäksi nainen. Ellen Urhon ammatillinen elämäkerta. DocMus-tohtorikoulun julkaisuja 5. 2013.

Kirjassa tarkastellaan musiikkikasvatuksen ja musiikkialan monipuo- lisen vaikuttajan Ellen Helevuo-Urhon (s. 1920) ammatillista elämä- kertaa – hänen toimintaansa musiikkipedagogina sekä yhteiskunnalli- sena ja kansainvälisenä vaikuttajana suomalaisen musiikkikasvatuksen lähihistorian jatkumon näkökulmasta. Kirjassa pyritään kuvaamaan Ellen Urhon musiikkikasvatuksellista ajattelua sekä kartoittamaan musiikkikasvatuksen ja sen korkeakouluopetuksen, erityisesti Sibelius- Akatemian, lähihistoriaa niin sisällöllisesti kuin institutionaalisesti, ja näin tiedostamaan paremmin nykyisten käytäntöjen ajatuksellista ja ideologista taustaa.

Kaiken lisäksi nainen. Ellen Urhon ammatillinen elämäkerta PDF-muodossa

Opera on the Move: Transnational Practises and Touring Artists in the Long 19th Century Norden. DocMus-tohtorikoulun julkaisuja 4. 2012.

Opera on the Move: Transnational Practises and Touring Artists in the Long 19th Century Norden on vuoden 2013 alussa käynnistyvä nelivuotinen tutkimushanke, jossa on mukana neljä tutkijaa: kaksi Suomesta, yksi Ruotsista ja yksi Tanskasta. Hanke valottaa pohjoismaisen oopperaelämän liikkuvuutta ja verkostoja 1800-luvun lopulla eli aikakautena, joka oli oopperan kulta-aikaa koko Euroopassa. Hanke on saanut neljän miljoonan Norjan kruunun eli noin 560 000 euron NordCorp-apurahan humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen pohjoismaiselta yhteistyöelimeltä NOS-HS:ltä (Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning).

Tutkimukseen liittyvä ensimmäinen antologia valmistui joulukussa 2012.

Opera on the Move in the Nordic Countries during the Long 19th Century -antologia PDF-muodossa

Opera on the Move in the Nordic Countries during the Long 19th Century -antologian selailuversio verkossa

Uusimmat väitöskirjat

Anna Kuoppamäki: "Gender lessons : girls and boys negotiating learning community in Basics of Music". Studia Musica 63, 2015.

Anna Pulkkis: "Alternatives to Monotonality in Jean Sibelius's Solo Songs". Studia Musica 62, 2014.

Kai Lindberg: "Aspects of Form and Voice-Leading Structure in the First Movements of Anton Bruckner's Symphonies Nos. 1, 2, and 3". Studia Musica 61, 2014.

Vanhemmat julkaisut

Lista Sibelius-Akatemian tutkimusjulkaisuista löytyy täältä.

Kaikki Sibelius-Akatemian opinnäytteet löytyvät Sibelius-Akatemian kirjaston opinnäytetietokannasta eThesis.