Sibelius-Akatemian harjoitusoppilastoiminta

Sibelius-Akatemia kouluttaa soiton- ja laulunopettajia useassa eri aineryhmässä. Tulevat opettajat tarvitsevat opinnoissaan harjoitusoppilaita eli ns. pedagogiikkaoppilaita. Oppilas käy viikoittain soitto- tai laulutunneilla Sibelius-Akatemian tiloissa opiskelijan opettaessa ja valvovan opettajan seuratessa ja ohjatessa tapahtumaa. Oppilaiksi haetaan monenlaisia soittajia ja laulajia, pienistä vasta-alkajista hyvin pitkälle edenneisiin seuraaviin soittimiin/ aineryhmiin:

 • Klassisen musiikin osasto: jousisoittimet (viulu, alttoviulu, sello ja kontrabasso), puupuhaltimet (huilu, klarinetti, fagotti, oboe, saksofoni), vaskisoittimet (trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, baritoni, tuuba), orkesterin lyömäsoittimet, kitara, harmonikka, piano, kantele, urut, cembalo, nokkahuilu ja muut vanhan musiikin instrumentit, klassinen laulu, vapaa säestys (piano)
 • Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto: rytmimusiikin (pop/jazz) laulu (musiikkikasvatuksen aineryhmä), kansanmusiikki (kansanmusiikin aineryhmä), jazzlaulu ja jazzyhtyeen eri soittimet (jazzmusiikin aineryhmä)
   

Jousisoittimiin (viulu, alttoviulu, sello ja kontrabasso) toivomme harjoitusoppilaiksi eri-ikäisiä sekä aloittelijoita että pidemmälle edenneitä soittajia. Tarvitsemme myös englanninkielentaitoisia harjoitusoppilaita kansainvälisille opiskelijoillemme.

 • Puhaltimiin (huilu, klarinetti, fagotti, oboe, saksofoni, trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, baritoni, tuuba) toivomme sekä 7–15-vuotiaita aloittelijoita että pidemmälle edenneitä soittajia. Käyrätorven harjoitusoppilas voi saada Sibelius-Akatemialta soittimen lainaan opetusharjoitteluvuodeksi.
 • Pianon harjoitusoppilaiksi otamme 5–8-vuotiaita aloittelijoita sekä jo perustaso 3:n suorittaneita edistyneitä soittajia.
 • Klassisen laulupedagogiikan harjoitusoppilaaksi pyrkivän tulee olla iältään 18–30-vuotias. Toivomme, että olet harrastanut musiikkia aiemmin, ja että osaat lukea nuotteja. Hakijat kutsutaan koelauluun.
 • Rytmimusiikin laulun (pop/jazzlaulu) harjoitusoppilaaksi pyrkivän tulee olla iältään 12–30 -vuotias. Toivomme, että olet harrastanut musiikkia aiemmin, ja että osaat lukea nuotteja.
 •  
 • Pianon vapaan säestyksen pedagogiikan harjoitusoppilaiksi haemme 9–17-vuotiaita. Hakijan oletetaan soittaneen pianoa, olevan nuottilukutaitoinen ja osaavan jonkun verran sointuja. Hakijat kutsutaan pieneen kokeeseen ja haastatteluun.
 • Jazzmusiikin aineryhmässä harjoitusoppilaiksi haetaan myös pitkälle edenneitä, esimerkiksi musiikin ammattiopiskelijoita tai toisen genren ammattilaisia. Jazzmusiikissa on tarjolla vuorovuosin yksityistunteja (alkaen parittomina vuosina syyslukukaudella, haku edeltävänä keväänä) ja yhtyetunteja (alkaen parillisina vuosina syyslukukaudella). Jazzyhtyeet kootaan yleensä yksittäisistä hakijoista, mutta myös valmista yhtyekokonaisuutta voi ehdottaa. Yhtyeen jokaisen soittajan tulee kuitenkin täyttää hakulomake erikseen.

Palvelumaksut

Harjoitusoppilaan palvelumaksu on 170 € / lukukausi (340 €/vuosi). Sisaralennushinta on 130 € / lukukausi toiselle saman perheen lapselle. Palvelumaksua ei peritä Taideyliopiston opiskelijoilta. Lasku lähetetään kotiosoitteeseen. Alaikäisen harjoitusoppilaan lasku lähetetään huoltajalle. Maksu sisältää 14 opetuskertaa syksyllä ja 14 keväällä.

Opetustunnin pituus on maksimissaan 45 minuuttia. Pienten oppilaiden opetuksessa tunnin pituus on useimmiten noin 30 minuuttia.

Tavoitteellista opiskelua

Jokaiselle harjoitusoppilaalle laaditaan hänen tavoitteitaan vastaava opintosuunnitelma, jota päivitetään vuoden mittaan tarpeen mukaan. Toiminnan tavoitteena on kouluttaa opiskelijaopettajasta monipuolinen ammattilainen, minkä vuoksi oppilaan ohjelmisto pyritään laatimaan monipuoliseksi eri tyylejä sisältäväksi kokonaisuudeksi. Pelkkä muutaman kappaleen hiominen esimerkiksi kilpailua varten ei ole opettajankoulutuksen kannalta mielekästä. Opetusharjoittelun avulla Sibelius-Akatemian opiskelija oppii mm. suunnittelemaan ja arvioimaan opetustaan, kehittämään pedagogisia ja vuorovaikutukseen liittyviä taitojaan sekä opettamaan oman instrumenttinsa/ oppiaineensa ohjelmistoon liittyviä teknisiä ja taiteellisia seikkoja monipuolisesti.

Harjoitusoppilas opiskelee opetusharjoittelijan ja koulutuksesta kokonaisvastuussa olevan ohjaavan opettajan oppilaana. Harjoitusoppilas sitoutuu yhteistyöhön sekä syys- että kevätlukukaudeksi toteuttaen viikottaiset kotitehtävät huolellisesti. Opiskeluun sisältyy myös oppilasmatineoita ja mahdollisia ryhmätunteja osana opintosuunnitelmaa. Erilliset musiikin teorian ja säveltapailun opinnot eivät kuulu Sibelius-Akatemian harjoitusoppilastoimintaan.

Solistiset tasosuoritukset

Tasosuoritusten tekeminen solistisessa aineessa ei kuulu automaattisesti harjoitusoppilaan oikeuksiin. Tutkintotilaisuuksia järjestetään resurssien mukaan. Oppilaat saavat pyynnöstä todistuksen pedagogiikkaopetuksessa suorittamistaan opinnoista.