Tukisäätiö

Sibelius-Akatemian tukisäätiö on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian yhteydessä toimiva itsenäinen säätiö, joka tukee Sibelius-Akatemiaa taloudellisesti apurahoin ja avustuksin.

Apurahat

Tukisäätiön apurahat julistetaan haettaviksi vuosittain erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Säätiön hallitus päättää apurahojen saajat keväällä.

Varoja tarvitaan lisää

Musiikin luominen, opiskelu, harjoittelu ja esittäminen vaativat tuntuvia taloudellisia uhrauksia. Opiskeluun, opintomatkoihin ja soitinhankintoihin myönnettävät verottomat apurahat tulevat aina todelliseen tarpeeseen. Vuosittain voidaan hyväksyä vain murto-osa apuraha-anomuksista; varoja tarvitaan siis lisää.

Lahjoitusvarat käytetään aina lahjoittajan toivomusten mukaisesti. Lahjoittaja voi päättää, käytetäänkö lahjoitusvarat kertaluonteisesti vai rahastoidaanko varat. Rahastoinnissa varsinainen lahjoitus säilyy ikuisesti ja vain vuotuista tuottoa käytetään apurahoihin. Käytämme lahjoitusomaisuuden sijoittamisessa alan parhaita ammattilaisia.

Lahjoittaminen on vaivatonta

Henkilökuntamme avustaa luottamuksellisesti lahjoituksiin ja testamentteihin liittyvissä kysymyksissä. Toimintaamme voi tukea eri tavoin, joita ovat esimerkiksi:

  • yksittäiset raha- tai esinelahjoitukset
  • merkkipäivämuistamisten ohjaaminen rahastoille
  • testamentit
  • soitinhankinnat

Yksittäiset rahalahjoitukset voi osoittaa tukisäätiön pankkitilille:
Nordea FI76 2185 1800 1261 21.

Tietoa säätiöstä

Tukisäätiön omaisuus koostuu rahastoihin lahjoitetuista omaisuuseristä. Suurimpia näistä ovat Maj Lindin, Viljo ja Riitta Laitisen, Selim ja Minna Palmgrenin, Martta Sihvolan, Oskar ja Aurora Honkasalon, Helmi Vesan, Tauno Pylkkäsen, Laura ja Marketta Simeksen, Martti Pokelan ja Armas Paloheimon rahastot.

Tukisäätiötä johtaa hallitus, jonka Taideyliopiston hallitus nimeää Sibelius-Akatemian esityksestä kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluvat Matti Ahde, Tuomas Auvinen, Tom Liljeström, Tapio Oksanen, Eira Palin-Lehtinen, Lauri Paloheimo (puheenjohtaja) ja Tom von Weymarn (varapuheenjohtaja).