Tutkinnot

Perustutkinnot

Musiikin kandidaatti, MuK
Alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä.

Musiikin maisteri, MuM
Ylempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 150 opintopistettä.

Jatkotutkinnot

Musiikin lisensiaatti, MuL
Tutkinnon laajuus on 150 opintopistettä.

Musiikin tohtori, MuT
Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä.

Jatko-opintokelpoisuus on henkilöllä, joka on suorittanut musiikin maisterin tutkinnon tai vastaavan aikaisemman Sibelius-Akatemian tutkinnon. Jatko-opiskelu voi perustua myös muille edeltäville opinnoille, mikäli akateeminen neuvosto katsoo henkilöllä olevan edellytykset jatko-opintojen menestykselliseen harjoittamiseen.