Tilastotietoa
 

Opiskelijat (kpl) 2010 2011 2012
Perusopiskelijat (läsnäolevat) 1 147 1 154 1 138
- joista ulkomaalaisia 123 127 123
Jatko-opiskelijat 145 137 137
- joista ulkomaalaisia 23 22 23
Nuorisokoulutuksen opiskelijat 82 84 89
Peruskoulutukseen hakeneet 931 1030 971
Peruskoulutukseen hyväksytyt 177 189 180
Peruskoulutukseen hyväksyttyjen osuus 19,0 18,3 18,5
       
Tutkinnot (kpl) 2010 2011 2012
Kandidaatin tutkinnot 129 131 111
Maisterintutkinnot 123 144 164
Tohtorintutkinnot 12 7 10
       
Aikuiskoulutus (kpl) 2010 2011 2012
Avoimen yliopiston opiskelijat (netto) 641 612 412
Täydennyskoulutuksen opiskelijat (brutto) 1 285 1 681 1 643
       
Kv opiskelijavaihto, peruskoulutus (kpl) 2010 2011 2012
Lähteneet opiskelijat 55 51 57
Saapuneet opiskelijat 60 58 69
       
Taiteellinen toiminta (kpl) 2010 2011 2012
Julkisten konserttien määrä 460 396 400
Julkisten konserttien kuulijamäärä 34 820 34 000 43 000
Tilauskonserttien määrä 213 254 230
Tilauskonserttien kuulijamäärä 31 318 34 000 40 000
       
Tieteelliset julkaisut (kpl) 2010 2011 2012
Referee-julkaisut 23 31  
       
Henkilökunta (htv) 2010 2011 2012
Kaikki yhteensä 375 393 403
Opettajat ja tutkijat 231 253 255
- Professorit 26 23  
- Yliassistentit, assistentit, tutkijat, tutkijakoulutettavat 22 21  
- Lehtorit ja päätoimiset tuntiopettajat 102 111  
- Tuntiopettajat (laskennallinen) * 81 98 103
Muu henkilökunta 144 140 148
       
Tilat (m2)   2011 2012
Yhteensä   26 803 26 803
Toimitilat Helsingin seudulla   25 422 25 422
Toimitilat Kuopiossa   1 381 1 381
       
Rahoitus (t €) 2010 2011 2012
Kokonaisrahoitus 29 589 30 807 38 396
Täydentävän rahoituksen määrä 3 100 4 459 5 951
       
* tuntiopettajien tunnit muutettu laskennallisesti 100 % työajaksi