« Takaisin

Väitöskirja lähestyy Sibeliuksen yksinlauluja uudella tavalla

MuM Anna Pulkkis tarkastelee väitöstutkimuksessaan niitä tapoja, joilla Jean Sibeliuksen yksinlaulut poikkeavat monotonaalisuuden periaatteesta. Pulkkiksen väitöskirja Alternatives to Monotonality in Jean Sibelius's Solo Songs tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 29.11.2014. 

Monotonaalisissa teoksissa on yksi selkeä pääsävellaji. 1800-luvulla säveltäjät alkoivat luoda teoksia, joissa tästä lähtökohdasta poikettiin ja kahden tai useamman sävellajin välinen jännite tai vuorottelu sai rakenteellista merkitystä. Pulkkiksen tutkimus liittää kansallissäveltäjämme osaksi tätä myöhäisromanttista virtausta ja tarjoaa uuden näkökulman Sibeliuksen yksinlauluihin. Anglosaksisessa tutkimuksessa Pulkkiksen käyttämää lähestymistapaa on sovellettu esimerkiksi Wagnerin musiikkiin.

Tutkimus jakautuu kahteen osaan: teoreettiseen taustaan ja analyysiin. Sibeliuksen 81 opusnumeroidusta laulusta 21 poikkeaa monotonaalisuudesta, ja nämä muodostavat tutkimuksen aineiston. 13 laulua on analysoitu yksityiskohtaisesti, 8 laulua sekä joukko rajatapauksia on käsitelty lyhyemmin. Pulkkis pohtii väitöskirjassaan myös musiikin ja runotekstin välistä suhdetta.

Pulkkis määrittelee tutkimuksessaan monotonaalisuuden schenkeriläisen teorian pohjalta ja soveltaa analyyseissaan myös uusriemannilaista teoriaa. Tutkimusaineiston laulujen rakennetta ohjaa kolme erilaista periaatetta: kaksi harmonista keskusta vuorottelee tai kilpailee keskenään, teoksen alussa ja lopussa vallitsevat eri harmoniset keskukset tai harmoniset keskukset seuraavat toisiaan jonomaisesti. Laulutuotannossaan Sibelius soveltaa ja yhdistelee näitä periaatteita, ja tuloksena on monenlaisia vaihtoehtoja monotonaalisuudelle.

Lisätietoja:
Anna Pulkkis

anna.pulkkis@uniarts.fi

 


 

Anna Pulkkiksen väitöstilaisuus
La 29.11.2014 klo 12.00
Organo, Musiikkitalo

Väitöskirjan otsikko: Alternatives to Monotonality in Jean Sibelius's Solo Songs
Vastaväittäjä: Edward Gollin, Associate Professor, Williams CollegeTarkastustilaisuuden valvoja: Professori Lauri Suurpää

Tilaisuus on englanninkielinen.