Yhteistyö ja verkostot

Sibelius-Akatemia toteuttaa yliopistollista kolmatta tehtävää, yhteiskunnallista vaikuttamista, monesta näkökulmasta. Laajan konserttitoiminnan lisäksi luomme yhteyksiä ympäröivään yhteiskuntaan muun muassa yritysyhteistyön keinoin. Kasvussa olevan yritysyhteistyön muotoja ovat erilaiset tapahtumat, tutkimus ja innovatiiviset hankkeet. Yritysyhteistyössä pyritään pitkäjänteisiin, luoviin ja aktiivisiin vuorovaikutussuhteisiin.

Sibelius-Akatemian ystäväyhdistys Vivat Academia puolestaan kokoaa musiikkiyliopiston ystävät seuraamaan opetusta ja tutkimusta ja perehtymään taiteellisen toiminnan taustoihin. Vivat Academia on avoin yhdistys kaikille Sibelius-Akatemian toiminnasta kiinnostuneille.

Sibelius-Akatemia toimii yhteiskunnassa myös mielipidevaikuttajana pyrkien muun muassa turvaamaan taideaineiden peruskoulutuksen aseman ja laadun. Tiivistyvä yhteistyö muiden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa Suomessa ja ulkomailla takaa monipuoliset koulutusmahdollisuudet ja vahvistaa Sibelius-Akatemian asemaa kansainvälisenä huippuyliopistona.