The Nordic Master of Global Music
GLOMAS


The Nordic Master of Global Music (GLOMAS) on kaksivuotinen, yhteispohjoismainen maailmanmusiikin maisteriohjelma. Sen toteuttavat Sibelius-Akatemia ( Suomi), Royal Academy of Music, Aarhus (Tanska) ja Musikhögskolan i Malmö (Ruotsi)

GLOMAS on tieteidenvälinen, innovatiivinen koulutusohjelma. Sen opiskelijoilla on ainutlaatuinen mahdollisuus opiskella, syventää ja kehittää taiteellisia ja teknisiä taitojaan paitsi omissa kotiyliopistoissaan, yhteisperiodeilla Pohjoismaissa sekä muun muassa kenttätöillä. Koulutuksesta valmistuneet saavat valmiuksia ammatilliseen työskentelyyn maailmanlaajuisesti. Koulutus on englanninkielinen ja se pyrkii kehittämään erityisesti muusikoiden taitoja yhdistää erilaisten musiikkikulttuureiden esitys- ja tutkimuskäytäntöjä sekä tarjota monikulttuurisen musiikkipedagogiikan työkaluja.

Opintojen tavoitteena on vastata globalisaation synnyttämiin uusiin tarpeisiin musiikin alalla. Koulutuksessa pyritään tuodaan esille tämän päivän ammattimuusikolle keskeisiä taitoja kuten projektinhallintaa, musiikkijohtamista ja soveltavaa tutkimusta. Koulutuksessa tullaan tarjoamaan myös mahdollisuuksia kenttätöihin muun muassa afrikkalaisten yhteistyötahojen kautta. Ohjelmassa opiskelevat voivat yhteisissä projekteissaan luoda laajan kansainvälisen musiikkialan kollegoiden verkoston. Tämä tarjoaa heille myös enemmän uramahdollisuuksia.

Ensimmäisten GLOMAS-opiskelijoiden opintaival käynnistyi elokuussa 2010. Koulutusohjelmaan haetaan jokaisen yhteistyöoppilaitoksen omien käytäntöjen mukaisesti. Pyrkiä voivat kandidaatin (Bachelor) tutkinnon jo suorittaneet. Koulutusohjelma on englanninkielinen ja sen laajuus on 120 ECTS-opintopistettä (Suomessa 150 ECTS).