Ooppera

Sibelius-Akatemia on ainoa yliopistotasoista oopperakoulutusta antava oppilaitos Suomessa. Oopperakoulutukseen valitut laulajat saavat opetusta näyttämöllisissä aineissa ja käytännön työtä opitaan oopperaproduktioissa. Täysimittaisia orkesterisäestyksellisiä oopperatuotantoja on vuosittain kaksi ja esityksissä on täydellinen lavastus ja puvustus. Kokonaisten oopperaesitysten lisäksi oopperakoulutus esittää kerran lukukaudessa vaihtelevasti joko katkelmia eri oopperoista tai lyhennelmä yhdestä oopperasta.

Sibelius-Akatemian oopperakoulutus uudistui syksyllä 2011. 2,5-vuotinen maisterikoulutus toteutetaan yhteistyössä valikoitujen kansainvälisten partneriyliopistojen kanssa, ja opiskelijat valmistuvat Sibelius-Akatemiasta musiikin maistereiksi pääaineenaan oopperalaulu. Koulutukseen valitaan uudet opiskelijat joka toinen vuosi, ja ensimmäiset koulutuksen aloittavat valittiin opintoihin keväällä 2011. Opiskelijat valitaan koulutukseen äänityypeittäin, toteutettavaksi valittuihin produktioihin sopivina ensembleinä. Näin on mahdollista toteuttaa oopperaproduktiot pääosin omin voimin. Opetus tapahtuu pääosin englannin kielellä, mutta luontevaa on käyttää soveltuvasti myös suomen ja ruotsin kieltä.

Yhteistyö kansainvälisten musiikkiyliopistojen kanssa

Kansainvälisyys on opinnoissa sisäänrakennettua ja suunnitelmallista toimintaa. Yhteistyö kansainvälisten kumppaneiden kanssa tuo opiskelijalle mahdollisuuksia kansainvälistymiseen jo opintojen aikana esimerkiks opiskelijavaihdon kautta. Opettajavaihdot tuovat tunnettuja ulkomaisia opettajia Sibelius-Akatemiaan. Sibelius-Akatemian opettajilla on puolestaan mahdollisuus myös vierailla opettamassa vaihtoyliopistoissa.

Opintojen rakenne

MUSIIKIN MAISTERI (150 op)
Pääaine oopperalaulu

Lauluopinnot
Näyttämölliset opinnot
Vokaalikamarimusiikki
Laulumusiikin erityisopinnot
Tiedolliset ja tiedonhankinnan sekä kirjallisen ilmaisun opinnot
Opinnäyte ja kypsyysnäyte

Tapahtumat RSS


Ei tapahtumanostoja