Yleistä jatkokoulutuksesta

Sibelius-Akatemiassa voi suorittaa jatkotutkintoina musiikin lisensiaatin ja/tai musiikin tohtorin tutkinnon. Musiikin lisensiaatin tutkinnon laajuus on yhteensä 150 opintopistettä (aiemmin 100 opintoviikkoa), ja musiikin tohtorin tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä (aiemmin 160 opintoviikkoa). Tutkinnot ovat nk. yliopistoasetuksen (asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004) mukaisesti joko taiteellisia tai tieteellisiä. Musiikin lisensiaatin- ja/tai musiikin tohtorin tutkinnon voi suorittaa

a) taiteilijakoulutuksen,
b) tutkijakoulutuksen tai
c) kehittäjäkoulutuksen (taiteellinen tai tieteellinen) mukaisesti.

Taiteilijakoulutuksen mukaisissa jatkotutkinnoissa pääpaino on taiteellisissa opin- ja taidonnäytteissä (konsertit sekä mahdolliset tallenteet; sävellyskoulutuksessa sävellykset); laajuus lisensiaatin tutkinnossa 75 opintopistettä ja tohtorin tutkinnossa 165 opintopistettä.

Ennen 1.8.2011 opintonsa aloittaneet jatko-opiskelijat (taiteilijakoulutus):

Lisäksi tutkintoon sisältyy kirjallinen työ (24 opintopistettä) ja taiteellista työtä tukevat opinnot (51 opintopistettä), joista tukiopinnoista 15 opintopisteen verran tulee olla tieteen- ja taiteenfilosofisia opintoja.

1.8.2011 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneet jatko-opiskelijat (taiteilijakoulutus):

Tutkintoon sisältyy

a) Opin-ja taidonnäyte, joka koostuu taiteellisesta ja tutkimuksellisesta osiosta

lisensiaatintutkimmossa 75 op

tohtorintutkinnossa 165 op

b) Taiteellista työtä tukevat opinnot 75 op, joista taiteellisiin osioihin valmentavia opintoja on vähintään 24 op sekä taiteen- ja tieteenfilosofisia opintoja vähintään 15 op

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutkijakoulutuksessa tehdään lisensiaatintutkimus (75 opintopistettä) ja/tai väitöskirja (165 opintopistettä). Tutkintoon sisältyy myös tieteellistä työtä tukevia opintoja 75 opintopistettä; tukiopinnoista 15 opintopisteen verran tulee olla tieteen- ja taiteenfilosofisia opintoja.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kehittäjäkoulutuksessa tutkinto suoritetaan erikoistumalla tiedollisesti ja taidollisesti johonkin musiikinalan erityiskysymykseen. Tutkinto painottuu joko taiteellisesti tai tieteellisesti. Koulutuksen tavoitteena on antaa uusia, musiikin alalla soveltamiskelpoisia valmiuksia. Tutkinnon tekijä kehittyy ammattialallaan erityisasiantuntijaksi ja tuottaa sille uusia ja testattuja menetelmiä, sovelluksia ja käytäntöjä. Tutkinnon keskeisenä osana on opinnäytekokonaisuus, joka voi sisältää erilaisia osioita, kuten konsertteja, äänitteitä, sävellyksiä, nuottieditioita, opetusnäytteitä, oppimateriaaleja, laitteita tai tietokoneohjelmia. Opinnäytekokonaisuuden laajuus on lisensiaatin tutkinnossa 75 opintopistettä (tohtorin tutkinnossa 165 opintopistettä). Lisäksi tutkintoon sisältyy tiedollisia ja taidollisia opintoja 75 opintopistettä. Näistä nk. tukiopinnoista 15 opintopisteen verran tulee olla tieteen- ja taiteenfilosofisia opintoja.

Jatko-opintoja suunniteltaessa on ensin hakeuduttava ylimääräiseksi, jatkotutkintosuunnitelmaa valmistelevaksi, opiskelijaksi. Ylimääräiseksi opiskelijaksi hakeutuvan tulee hallita riittävä suomen, ruotsin tai englannin kielen taito. Kielikoe järjestetään tarvittaessa.