« Takaisin

Tasosuoritukset jazz-, kansanmusiikki ja popjazz

JAZZMUSIIKKI, INSTRUMENTTI JA LAULU                       

 

Tasosuoritus D

Ohjelmasuoritus
1. Valmistettuna vähintään 1 teos vaihtelevissa tempoissa ja moodeissa seuraavista kategorioista, yhteensä 6:
Ÿ- ns. jazzstandarditeos
Ÿ- jazzteos 40-luvulta nykypäivään (bop, modal, free jne.)
Ÿ- latin/rock/etnovaikutteinen teos
Kaikki soitettava/laulettava ulkoa.
2. Asteikkoja ja sointuja
3. Prima vista -tehtävä
4. Vapaa improvisointinäyte yksin
Arviointi
I Opettajan ohjaavaa arviointia
II Lautakunnan sanallinen palaute ja arviointi 0–5

Piano, taso sivuinstrumentti

Suoritukset
A. Omavalintaiset tehtävät
1. Soolopianoesitys
- tempossa tai rubatossa
- melodia ja säestys
2. Esitys rytmisektion kanssa
- tempossa
- melodia, säestys ja improvisointia
B. Lautakunnan antamat prima vista -tehtävät
1. Soolopianoesitys annetusta lead sheet -nuotista
- melodia ja soinnut
- tempossa
2. Esitys rytmisektion kanssa annetusta lead sheet -nuotista
- melodia, soinnut ja improvisointia kykyjen mukaan
- tempossa
Arviointi
Lautakunta arvioi suoritukset kokonaisuutena arvosanalla 0-5

Laulu, taso sivuinstrumentti

Suoritukset
a) kaksi (2) valmistettua teosta eri tempossa ja modaalissa
b) prima vista -tehtävä sis. tekstin
Lautakunta-arviointi 0-5

Rummut, taso sivuinstrumentti

Suoritukset
Valmisteltu esitys yhtyeen kanssa
Prima vista- tehtäviä
Säestystehtäviä rytmisektion kanssa
Arviointi
Lautakunta arvioi suorituksen arvosanalla 0-5

Kitara, taso sivuinstrumentti

Suoritukset
Ohjelmasuoritus:
1. Säestystehtävät rytmisektion kanssa:
a) valmistettu tehtävä
b) prima vista -tehtävä
2. Prima vista -säestystehtävä yksin
3. Valmistettu soolo
Arviointi
Lautakunta arvioi suorituksen arvosanalla 0-5

Puhaltimet, taso sivuinstrumentti

Suoritukset
1. kaksi valmistettua kappaletta, joista toinen on balladi, esitetään säestävän yhtyeen kanssa
2. prima vista –tehtäviä
Arviointi
Lautakunta arvioi suorituksen arvosanalla 0-5

Basso, taso sivuinstrumentti

Suoritukset
Ohjelmasuoritus:
1. Säestystehtävät rytmisektion kanssa:
a) valmistettu tehtävä
b) prima vista -tehtävä
2. Prima vista -säestystehtävä yksin
3. Valmistettu soolo
Arviointi
Lautakunta arvioi suorituksen arvosanalla 0-5

Hammond-urut, taso sivuinstrumentti

Suoritukset
A. Omavalintaiset tehtävät
1. Esitys soolona
- tempossa tai rubatossa
- melodia ja soinnut
2. Esitys rumpujen ja kitaran/pianon/puhallinsoittimen kanssa
- tempossa
- melodia + bassolinja, soolon improvisointi ja solistin säestäminen
B. Lautakunnan antamat prima vista -tehtävät
1. Sooloesitys annetusta lead sheet -nuotista
- tempossa tai rubatossa, lautakunnan ohjeiden mukaan
- melodia ja soinnut
2. Esitys rumpujen ja kitaran/pianon/puhallinsoittimen kanssa annetusta lead sheet -nuotista
- tempossa
- melodia + bassolinja, soolon improvisointi sekä solistin säestäminen
Arviointi
Lautakunta arvioi suoritukset kokonaisuutena arvosanalla 0–5

Tasosuoritus C

Ohjelmasuoritus (muut kuin rummut, lyömäsoittimet):
1. Valmistettuna yhteensä 20 teosta, joista 1 blues-, 1 I Got Rhythm ja 1 balladirakenne sekä vähintään 3 seuraavista/kategoria:
Ÿ- ns. jazzstandarditeos
Ÿ- jazzteos 40-luvulta nykypäivään (bop, modal, free jne.)
Ÿ- latin/rock/etno -vaikutteinen teos.
Kaikki soitettava/laulettava ulkoa.
Laulussa ohjelman tulee sisältää teoksia sekä sanoilla että ilman.
2. Asteikkoja ja sointuja (ulkoa)
3. Prima vista -tehtävä
4. Vapaa improvisointinäyte yksin

Tasosuoritus C, Rummut

1. Valmistettuna säestykset yhteensä 20 teokseen, joista 1 blues-, 1 I Got Rhythm- ja 1 balladirakenne sekä vähintään 3 seuraavista/kategoria:
Ÿ- ns. jazzstandarditeos
Ÿ- jazzteos 40-luvulta nykypäivään (bop, modal, free jne.)
Ÿ- latin/rock/etno -vaikutteinen teos.
Kaikki soitettava/laulettava ulkoa.
2. Prima vista -tehtävä
3. Vapaa improvisointinäyte yksin
4. Perustekniikkaharjoituksia lautakunnan valinnan mukaan

Tasosuoritus C, Lyömäsoittimet

1. Valmistettuna säestyksiä eri tyylisiin teoksiin (rumba, samba, bossa nova, calypso, be-bop, rhythm & blues, free jne.) sekä eri tyyppisillä yhtyeillä esitettynä (pienyhtyeet, big band, latinalais-amerikkal. yhtyemuodot jne.)
2. Perustekniikkaharjoituksia
3. Prima vista -tehtävä
Arviointi
I Opettajan ohjaavaa arviointia
II Lautakunnan sanallinen palaute ja arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
Jazzrytmiikka, vähintään yhden lukuvuoden osallistuminen jazzensemblen työskentelyyn.
1 vuoden ohjelmistoworkshop-suoritus
1 vuoden osallistuminen jazzmusiikin historiaan.

Tasosuoritus B

Ohjelmasuoritus kahdessa osassa:
1. Omavalintainen taiteellinen kokonaisuus, 15–20 min
2. Valmistettuna yhteensä 30 teosta, joista 1 balladi, 1 modaalisia jaksoja sisältävä teos, 1 nopeatempoinen (up) teos ja 1 tonaliteetiltaan tiheästi vaihtuva teos sekä vähintään 4 seuraavista/kategoria:
Ÿ- ns. jazzstandarditeos,
Ÿ- jazzteos 40-luvulta nykypäivään (bop, modal, free jne.)
Ÿ- latin/rock/etno-vaikutteinen teos.
Kaikki soitettava/laulettava ulkoa.
Omat teokset tulee sisällyttää 1. osaan; B-kurssia varten ei voi valita samoja kappaleita kuin
C-kurssissa on ollut.
3. Prima vista -tehtäviä
4. Vapaa improvisointinäyte lautakunnan määräämän yhtyeen kanssa
5.Mediumtempoiseen jazz-standardin mukaiseen sointukulkuun improvisointi korvakuulolta
Arviointi
I Opettajan ohjaavaa arviointia
II Lautakunnan sanallinen palaute ja arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
Pääinstrumentin tasosuoritus C suoritettuna vähintään arvosanalla hyvä (3/5)
säveltapailu 1
harmonia 1 sekä
vähintään kahden vuoden osallistuminen jazzensemblen työskentelyyn ja ohjelmistoworkshopiin, jazzmusiikin historia.

Tasosuoritus A

Oman 75–120 min. kestoisen konserttikokonaisuuden valmistaminen, taiteellinen johto ja esitys
Arviointi
I Opettajan ohjaavaa arviointia
II Lautakunnan sanallinen palaute ja arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
Sivuinstrumentti piano / pianistin sivuinstrumentti ellei sitä ole suoritettu kandidaatin tutkinnossa tai vastaavassa korkeakoulu-tutkinnossa, Jazzsäveltapailu 2 sekä kaikki muut tutkintoon vaadittavat opintojaksot HOPSin mukaan.
Mikäli kandidaatin tutkinto on suoritettu muualla kuin Sibelius-Akatemiassa, voidaan ainejohtajan päätöksellä edellyttää tasosuoritus B:n tekemistä.

 

JAZZMUSIIKKI, SÄVELLYS                                                                                     

 

Tasosuoritus C

ŸŸ- blues-rakenteinen sävellys
Ÿ- laulumuotoinen sävellys (AABA, ABAC, tms.)
Ÿ- balladi
Ÿ- bebop-teema
Ÿ- hard bop-teema
Ÿ- modaalisia jaksoja sisältävä sävellys
Ÿ- tyylillisen esikuvan mukaan sävelletty teos
Oman sävellyskokonaisuuden suunnittelu ja toteutus sisältäen vähintään 4 teosta yllämainituista kategorioista (konsertti tai tallenne, väh. 40 min.)
Arviointi
Lautakunnan sanallinen palaute ja arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset:
Jazzharmonia 1
Sovitus 1
Jazzsäveltapailu 2
Jazzrytmiikka
1 vuoden osallistuminen jazzmusiikin historiaan

Tasosuoritus B

1. Osallistuminen petukseen ja harjoitustehtävien suorittaminen:
Ÿ- jazz/rock-fuusiotyylinen sävellys vaihtojakoisin tahtilajein
Ÿ- läpisävelletty teos
ŸŸ- tasajakoiseen rytmiikkaan perustuva sävellys
Ÿ- "uudelleensävelletty" teos
Ÿ- vapaatonaalinen teos
Ÿ- atonaalinen (free) teema
Ÿ- tyylillisen esikuvan mukaan sävelletty teos
2. Oman sävellyskokonaisuuden suunnittelu ja toteutus sisältäen vähintään 3 teosta em. kategorioista (konsertti tai äänite, väh. 40 min.), joista vähintään 2 teosta laajalle ensemblelle (väh. 10 instrumenttia)
Arviointi
Lautakunnan sanallinen palaute ja arviointi 0-5
Edeltävät suoritukset
Sovitus 2
Jazzharmonia 2
Jazzsäveltapailu 3
Tasosuoritus C vähintään arvosanalla hyvä (3/5)
Jazzmusiikin historia.

Tasosuoritus A

Oman sävellyskonsertin suunnittelu ja toteutus (75–120 min.)
Arviointi
Lautakunta arvioi sävellystyöt a/i ja antaa sanallisen palautteen
Edeltävät suoritukset
Sivuinstrumentti piano/pianistin sivuinstrumentti ellei sitä ole suoritettu kandidaatin tutkinnossa tai vastaavassa korkeakoulututkinnossa sekä kaikki tutkintoon vaadittavat opintojaksot HOPSin mukaan.
Mikäli kandidaatin tutkinto on suoritettu muualla kuin Sibelius-Akatemiassa, voidaan ainejohtajan päätöksellä edellyttää tasosuoritus B:n tekemistä.

 

KANSANMUSIIKKI                                                                                                 

 

Taso B

Pääinstrumentin kolmannen konsertin tulee sisältää kummankin aikakauden musiikkia sekä omia tyylinmukaisia sävellyksiä ja improvisointia.
Kaikissa konserteissa tulee olla soitto- ja laulusävelmiä sekä määrä- ja vapaarytmisiä esityksiä. Osa esityksistä saa olla säestettyjä.
Ensimmäisen ja toisen konsertin kesto n. 30 min., kolmannen n. 45 min. Kolmas konsertti on osa opinnäytettä.
Arviointi
Lautakunta-arviointi a / i

Taso A

7s28 Maisterikonsertin suoritus

Musiikkikasvatuksen pääaine; kaikki instrumentit (myös laulu), taso D

Tavoitteena on, että opiskelija
Ÿ- oppii hallitsemaan instrumenttinsa soittotekniikan perusteet
Ÿ- perehtyy erilaisiin soittotyyleihin ja sävelmistöön
Ÿ- tutustuu instrumenttinsa historiaan ja rakenteeseen
Ÿ- pystyy ohjaamaan kansanmusiikkiyhtyeitä, joissa on mukana oma instrumentti.
Suoritukset
Ohjelmasuoritus: itse koottu kokonaisuus valitulla instrumentilla, ohjelman kesto n. 20 min.
Arviointi
Opettajan arviointi kollegan kanssa a/i

Musiikkikasvatuksen pääaine; kaikki instrumentit (myös laulu), taso C

Tavoitteena on, että opiskelija
Ÿ- oppii hallitsemaan keskiajan ja uuden ajan soitto- ja laulutyylejä sekä laajasti niihin liittyvää sävelmistöä
Ÿ- perehtyy instrumenttinsa teknisiin ja tyylillisiin mahdollisuuksiin
Ÿ- kehittää valmiuksiaan tyylinmukaiseen säveltämiseen ja improvisointiin
Ÿ- kykenee luovasti soveltamaan perinnettä
Suoritukset
Konserttikokonaisuus (n. 45 min), jonka tulee sisältää keskiajan ja uuden ajan musiikkia sekä omia tyylinmukaisia sävellyksiä ja improvisaatiota. Osa esityksestä saa olla säestettyä.
Arviointi
Lautakunta-arviointi a/i

 

MUSIIKKIKASVATUS, POPJAZZINSTRUMENTTIEN JA 
-LAULUNTASOSUORITUKSET

 

Pop/jazzlaulu, taso D

Opintojaksolla harjoitellaan tervettä, monipuolista äänenkäyttöä tutustuen samalla afroamerikkalaisiin musiikkityyleihin ja niiden fraseeraukseen.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
Ÿ- oppii tuntemaan oman ääni-instrumenttiinsa
Ÿ- on kehittänyt ääntään kestäväksi, soivaksi ja laaja‐alaisemmaksi
Ÿ- tuntee tekstianalyysin ja tulkinnan perusteet
Ÿ- tuntee afroamerikkalaisten musiikkityylien fraseerauksen ja äänenkäytölliset erityispiirteet
Ÿ- kykenee työskentelemään ja esiintymään yhtyeen solistina
Ÿ- tuntee afroamerikkalaiseen laulumateriaalia eri vuosikymmenilta
Ÿ- kykenee jatkamaan lauluopintoja
Ohjelmiston harjoittaminen seuraavasti:
a) 16 laulua vapaavalintaisesta afroamerikkalaisesta tyylistä.
Opiskelija voi erikoistua johonkin afroamerikkalaiseen tyyliin.
b) 8 laulua vapaavalintaisesta tyylistä.
c) 8 laulua vapaavalintaisesta tyylistä.
Yhden kolmesta kategoriasta on edustettava blues-pohjaista musiikkia.
Kaikkien kolmen kategorian tulee olla keskenään erityylisiä.
Ohjelmistossa on oltava kotimaisten kielten lisäksi vähintään yhtä vierasta kieltä.
Tyylinmukaiset omat sävellykset hyväksytään ohjelmistoon.
Tasosuorituksen ohjelma:
1) 3 kpl kategoriasta a
2) 1 kpl kategoriasta b
3) 1 kpl kategoriasta c
Tasosuorituksessa on esitettävä vähintään yksi kappale trio- tai sitä suuremmalla kokoonpanolla ja vähintään yksi kappale joko yhden säestysinstrumentin kanssa tai kokonaan ilman säestystä.
Arviointi a/ i
Lautakunta antaa suullisen palautteen.
Ohjelmistokategoriavaihtoehtoja:
- blues-pohjainen musiikki (mm. blues, gospel, soul, funk, rhythm & blues, hip hop, rap, R&B)
- jazz (mm. swing, bebop, jazz/latin)
- latin (mm. etelaamerikkalainen, kuubalainen)
- pop/rock (mm. suomalainen pop/rock, ulkomaalainen pop/rock, punk, heavy)
- angloamerikkalainen folkmusiikki (esim. Bob Dylan, Joan Baez)
- countrymusiikki
- musikaali, elokuva- ja näyttämömusiikki
- laulelmamusiikki
- yhden säveltäjän/artistin tuotanto
- omat sävellykset

Muut instrumentit kuin laulu, taso D

Osaamistavoitteet
Opiskelija
Ÿ- kykenee demonstroimaan tärkeimmät afroamerikkalaisen musiikin tyylisuunnat sekä
Ÿ- ymmärtää instrumentin funktion yhtyesoitossa
Ÿ- kykenee käyttämään tietotaitojaan luovasti opetustilanteissa kouluissa
Ÿ- saa valmiudet jatko-opintoihin
Opintojakson sisältö
Ÿ- teknisiä harjoituksia
Ÿ- yhtyesoittoa
Ÿ- soittimelle keskeisiin tyyliseikkoihin tutustuminen afroamerikkalaisessa musiikissa
Ÿ- tutustuminen ohjelmakokonaisuuteen
Suoritukset
Ÿ- monipuolisen ohjelmiston harjoittaminen
Ÿ- tekniset harjoitukset
Opiskelija valmistaa kymmenen (10) kappaleen ohjelmistot, josta hän opettajansa kanssa valitsee kolme (3) erityylistä kappaletta tutkintoon. Ainakin yhdessä kappaleessa tulee olla improvisoitu soolo. Pop/jazzpianotutkinnossa n yhden kappaleen tulee olla soolopianoesitys tai sisältää soolopiano-osuus.
Lautakunta voi valita tarvittaessa lisäksi 10 kpl listasta lisänumeroita esitettäväksi. Esitettävät kappaleet soitetaan ilman nuotteja.
Prima vista tehtävät: opetustilanteessa ennen tutkintoa toisen kollegan kuullen.
Arviointi a/i

Vapaa säestys, taso D

Suoritukset
Tentti (tekniset osiot):
a) annetun melodian soinnuttaminen ja säestäminen
b) Prima vista –tehtävä (melodia ja sen tyylinmukainen säestys; esim. latin/med. swing)
c) Viikkoa ennen annettava melodia, jonka opiskelija itsenäisesti soinnuttaa ja sovittaa
d) Imitointitehtävä tallenteelta
Kohdat a) ja b) 30 min. valmistelu-ajalla.
Päätöskonsertti: valmistetaan tyylillisesti monipuolinen ohjelmisto, kesto 20-30 min.
Ohjelmistossa tulee olla myös suorittajan itsensä laulamia melodioita, säestys- ja/tai yhteissoittotehtäviä ja soolokappaleita
Arviointi a/i

Pop/jazzlaulu, taso C

Opintojaksolla harjoitellaan tervettä, monipuolista aanenkayttoa tutustuen samalla keskeisiin afroamerikkalaisiin musiikkityyleihin ja niiden fraseeraukseen.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
Ÿ- syventää oman ääni-instrumenttinsa tuntemista
Ÿ- on kehittänyt ääntään kestäväksi, soivaksi ja laaja-alaisemmaksi
Ÿ- syventää tietojansa tekstianalyysista ja tulkinnasta
Ÿ- tuntee monipuolisesti afroamerikkalaisten musiikkityylien fraseerausta ja äänenkäytöllisiä erityispiirteitä
Ÿ- kykenee työskentelemään ja esiintymään yhtyeen solistina
Ÿ- syventää afroamerikkalaisen laulumateriaalin tuntemustaan eri vuosikymmenilta
Ÿ- hallitsee äänirekistereiden käytön ja ylimenoalueen
Ÿ- tuntee vokaali-improvisaation perusteet
Ÿ- tuntee mikrofonitekniikan perusteet
Ÿ- kykenee jatkamaan lauluopintoja
Suoritukset
Tasosuoritus on jaettu kahteen osaan: tekniseen ja taiteelliseen. Tekninen osio tulee olla suoritettuna kuukautta ennen taiteellista osiota eli tutkintokonserttia.
Tekniseen osioon harjoitellaan seuraavat asteikot:
- Duuriasteikko
- Molliasteikot (luonnollinen, harmoninen ja melodinen)
- Pentatoninen duuri ja molliasteikko
- Duuri- ja mollibluesasteikko
- Kirkkosävellajit
- Kokosävelasteikko
- Kromaattinen asteikko
Teknisen osion suorituksessa on osattava laulaa yllälistatut asteikot annetusta sävelestä. Lisäksi on kyettävä improvisoimaan kolmimuunteisesti taustanauhan päälle blues-asteikkoja hyödyntäen.
Taiteellisen osion sisältö:
Ohjelmiston harjoittaminen seuraavasti:
a) 25 laulua vapaavalintaisesta afroamerikkalaisesta tyylista.
Opiskelija voi erikoistua johonkin afroamerikkalaiseen tyyliin.
b) 15 laulua vapaavalintaisesta tyylista.
c) 10 laulua vapaavalintaisesta tyylista.
d) 10 laulua vapaavalintaisesta tyylista.
A tai b -kategorian on edustettava blues-pohjaista musiikkia.
Kaikkien neljan kategorian on oltava keskenaan erityylisia.
Ohjelmistossa on oltava kotimaisten kielten lisaksi vahintaan kahta vierasta kielta.
Tyylinmukaiset omat savellykset hyvaksytaan ohjelmistoon.
Tasosuorituksen ohjelma:
1) 3 kpl kategoriasta a
2) 2 kpl kategoriasta b
3) 2 kpl kategoriasta c
4) 1 kpl kategoriasta d
Tasosuorituksessa on esitettava vahintaan yksi kappale trio- tai sita suuremmalla kokoonpanolla ja vahintaan yksi kappale joko yhden saestysinstrumentin kanssa tai kokonaan ilman saestysta.
Arviointi a/i
Ohjelmistokategoriavaihtoehtoja:
- blues-pohjainen musiikki (mm. blues, gospel, soul, funk, rhythm & blues, hip hop, rap, R&B)
- jazz (mm. swing, bebop, jazz/latin)
- latin (mm. etelaamerikkalainen, kuubalainen)
- pop/rock (mm. suomalainen pop/rock, ulkomaalainen pop/rock, punk, heavy)
- angloamerikkalainen folkmusiikki (esim. Bob Dylan, Joan Baez)
- countrymusiikki
- musikaali, elokuva- ja nayttamomusiikki
- laulelmamusiikki
- yhden saveltajan/artistin tuotanto
- omat savellykset

Muut instrumentit kuin laulu, taso C

Oppimistavoitteet
Opiskelija
Ÿ- hallitsee instrumenttinsa oleelliset perustekniikat
Ÿ- kykenee valmistamaan monipuolisen ohjelmiston
Ÿ- kykenee instrumenttinsa luonteesta riippuen tulkitsemaan, säestämään ja improvisoimaan tyylinmukaisesti
Ÿ- saa valmiudet mahdollisiin jatko-opintoihin
Opintojakson sisältö
Ÿ- teknisten harjoitusten avulla instrumentin soittotaidon asteittainen kehittaminen
Ÿ- soittimelle keskeiset afroamerikkalaisen musiikin tyyliseikat
Ÿ- transkriptioita ja käytännön tehtäviä
Ÿ- yhtyesoittoa
Ÿ- C-kurssitasoa edustavan kappaleen tyylisuunnittain vaihtelevan ohjelmiston harjoittaminen
Suoritukset
Ÿ- transkriptioiden ja teknisten harjoitusten soitto
Ÿ- taiteellinen konsertti, kesto n. 45 min tai 6–8 kappaletta.
Ÿ- Improvisoitujen soolojen osuus on oltava kohtuullinen
Ÿ- prima vista: opetustilanteessa ennen tutkintoa toisen kollegan kuullen.
Arviointi 0-5

Kaikki instrumentit, taso B

Osaamistavoitteet
Opiskelija perehtyy lansimaisen taidemusiikkitradition piiriin kuulumattomien "musiikkikielien"ja kulttuurien perinteisiin. Naiden perinteiden tuntemusta kohdennetaan yhden tai useamman tyylilajin hallintaan (esim. afroamerikkalainen musiikki) tukemalla opiskelijan omia vahvuusalueita yhteistyössä opettajan kanssa. Painotettu alue voi olla myos oman savellystuotannon valmistaminen. Keskeisena tehtavana on soittotekniikan ja erityylisten fraseeraustapojen haltuunotto.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen
II 30 valmistettua esityskappaletta
III Taiteellinen esitys/konsertti, jonka kesto joko n. 45– 60 min tai 8–10 teosta.
Opiskelijan tulee ottaa paavastuu myos konsertin taiteellisesta sisallosta johtamalla, sovittamalla tai halutessaan myos saveltamalla esitettavaa materiaalia.
Arviointi 0–5

Kaikki instrumentit, taso A

Opintojakson tavoitteena on vahvan ja persoonallisen muusikkouden kehittaminen yhtye- ja solistisen tyoskentelyn kautta. Opiskelijan tulee omaksua laaja tyylivalikoima ja korkeatasoisen ohjelmiston vaatima instrumentin hallinta seka saada valmiudet solistisen taidon itsenaiseen kehittamiseen ja yhtyeen johtamiseen.
Suoritukset
1. Laajan eri tyyleja edustavan ohjelmiston harjoittaminen opettajan ja vastuuopettajan harkinnan mukaan.
2. Vahintaan 5 esiintymista solistisissa ja yhtyetilanteissa Sibelius-Akatemian tai ulko-puolisten
tahojen tarjoamissa konserteissa. Vastuuopettaja hyvaksyy konsertit.
3. Taiteellisesti korkeatasoisen konsertin valmistaminen. Konsertin pituus n. 1h–1h 30 min.
Konsertin tulee sisaltaa ainakin osittain itse sovitettua tai savellettya ohjelmistoa. Oman
savellystuotannon osuus harkitaan opettajan ohjauksessa.
Popjazzinstrumenttien vastuuopettajat voivat arvioida suorittamislupaan liittyviä kysymyksiä yhteistyössä opiskelijan instrumenttiopettajan kanssa.
Arviointi 0–5