Kansainvälinen vaihto-opiskelu

Sibelius-Akatemian opiskelijoiden on mahdollista hakea opiskelijavaihtoon Erasmus-, Nordplus- ja North-South-South-ohjelmien kautta. Lisäksi Sibelius-Akatemia on solminut kahdenvälisen vaihtosopimuksen joidenkin Euroopan ulkopuolisten musiikkikorkeakoulujen kanssa.

Pääsääntöisesti vaihtoon voi hakea aikaisintaan toisena opiskeluvuonna, jolloin vaihto toteutuu aikaisintaan kolmantena opiskeluvuonna.

Opiskelijavaihto on osa Sibelius-Akatemiassa suoritettavaa tutkintoa. Opiskelijan tuleekin sisällyttää opiskelijavaihto omaan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaansa (HOPS). Opintojen eteneminen suunnitellussa aikataulussa on edellytys opiskelijavaihtoon pääsemiselle. Vaihtoon pääsemisen esteenä voi olla esim. pitkittynyt opiskeluaika tai 1. ja 2. vuoden opintosuunnitelman pakollisten opintojen puuttuminen.

>> Sopimuskoulut (pdf) <<

Lisää tietoa Sibelius-Akatemian intranetissä Introssa (vaatii Sibelius-Akatemian käyttäjätunnukset).

Jos opiskelet muussa oppilaitoksessa ja olet kiinnostunut vaihto-opinnoista Sibelius-Akatemiassa, lue tämän sivun tekstit englanniksi!