Ylioppilaskunta

Taideyliopiston ylioppilaskunta on opiskelijoiden etu-, palvelu- ja huvijärjestö, jonka jäseniä ovat kaikki Sibelius-Akatemiassa perustutkintoa suorittavat läsnäolevat opiskelijat. Myös jatko-opiskelijat voivat halutessaan liittyä ylioppilaskuntaan.

Ylioppilaskunta toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, taiteellisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiään sekä opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunta on myös huvijärjestö ja se järjestääkin lukuvuoden aikana joukon piristäviä bileitä ja virkistäviä retkiä.

Taideyliopiston ylioppilaskunta puolestaan kuuluu Suomen ylioppilaskuntien liittoon (SYL), joka on kaikkien ylioppilaskuntien valtakunnallinen kattojärjestö. SYL:n kautta ylioppilaskunta pyrkii vaikuttamaan valtakunnallisiin opintososiaalisiin ja koulutuspoliittisiin asioihin.